Resort spraw zagranicznych rozstrzygnął przetarg na zagraniczną kampanię promocyjną, nawiązującą do  rocznic przypadających w 2014 r.

Za działania promocyjne, wykorzystujące 25. rocznicę obalenia komunizmu, 15. rocznicę przystąpienia do NATO i 10. rocznicę przyjęcia do UE, odpowiedzialne będzie konsorcjum agencji Profile i Fleishman-Hillard. Poza nim w przetargu wystartowało także konsorcjum firm Grayling i Polska Agencja Prasowa.

Całkowity budżet kampanii – wraz z realizacją – obejmujący wszystkie elementy (w tym wynagrodzenie wykonawcy) MSZ oszacowało na kwotę 2 499 999,60 zł brutto. W zamian resort oczekiwał koncepcji działań PR oraz działań w mediach społecznościowych, ich realizacji oraz ewaluacji. Dodatkowo wybrana firma musi przez cały czas trwania umowy utrzymywać biuro w Wielkiej Brytanii, która będzie kluczowym rynkiem. Pozostałe rynki docelowe to Niemcy, kraje skandynawskie i kraje Beneluksu.