W dniach 1-2 kwietnia br. w Berlinie odbędzie się międzynarodowa konferencja dotycząca osiągnięć w obszarze technologii grafenowych. Wśród prelegentów nie mogło zabraknąć przedstawicieli polskiej spółki Nano Carbon, która tworzy portfel produktów na bazie grafenu oraz poszukuje ich rynków zbytu. To wydarzenie, to nie tylko okazja do wymiany poglądów na temat rozwijania tego przyszłościowego produktu, jakim jest grafen, ale i szansa na zawiązanie szerokich partnerstw i współpracę międzynarodową.      

Podczas konferencji Graphene Live poruszone zostaną tematy dotyczące wszystkich obiecujących zastosowań grafenu, w tym kompozytów grafenowych, superkondensatorów i akumulatorów, farb funkcjonalnych, ekranów dotykowych, czujników i bioelektroniki i wielu innych. Jednym z prelegentów będzie przedstawiciel Nano Carbon – Włodzimierz Mischke, Wiceprezes Zarządu, który zaprezentuje najnowsze osiągnięcia w obszarze polskich technologii grafenowych i możliwości ich wykorzystania w różnych obszarach.

 – Obecność Nano Carbon podczas konferencji Graphene Live, to dowód na to, że odgrywamy ważną rolę na grafenowym światowym rynku. Liczymy również na to, że spotkanie z największymi przedstawicielami tej branży pozwoli zrobić nam kolejny krok w kierunku rozwijania polskiej innowacyjnej gospodarki oraz poszerzać działalność Spółki mówi Włodzimierz Mischke, Wiceprezes Zarządu Nano Carbon Sp. z o.o.

Rozmowy obejmą także magazynowanie energii, tzw. drukowaną elektronikę, super-kondensatory, jak również grafeny i ich zastosowania. Jest to jedno z najważniejszych w Europie spotkań, propagujących nowe technologie oraz zastosowania, które najprawdopodobniej zdominują najbliższą przyszłość nowych technologii.

 

***

KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zostało zarejestrowane w czerwcu 2009 roku a jego wyłącznym Akcjonariuszem jest KGHM Polska Miedź S.A. Powołanie TFI wpisuje się w realizację długoterminowej strategii KGHM Polska Miedź, która zakłada m.in. dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego, dzięki pozyskiwaniu kapitału spoza Grupy KGHM. Utworzenie własnego TFI daje polskiemu gigantowi miedziowemu możliwość stopniowego angażowania się w przedsięwzięcia spoza podstawowego profilu działalności. Struktura formalno – prawna TFI oraz zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) zapewnia pełną przejrzystość procesu inwestycyjnego.

Nano Carbon Sp. z o.o. została utworzona 4 listopada 2011 roku przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Jest spółką innowacyjną działającą w obszarze technologii grafenowych. Jej celem jest utworzenie portfela technologii grafenowych sprzedawanych w formie produktów końcowych, licencji lub też produktów pośrednich. Nano Carbon ma obecnie dwóch właścicieli – 18 kwietnia 2013 roku KGHM TFI S.A. objął 49% akcji w spółce, pozostałe 51% posiada ARP S.A. Decyzja o dokapitalizowaniu otwiera planowany na wielką skalę proces inwestycyjny w technologie produkcji i zastosowania grafenu w skali przemysłowej. Środki zostaną przeznaczone na prace B+R, implementacje produktów wykorzystujących unikalne właściwości grafenu.