Giełdowa Grupa Netmedia wypracowała w IV kwartale 2013 r. obrót wyższy o 32% niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Ponad 67 milionów obrotu w ostatnim kwartale roku to efekt konsekwentnie realizowanej strategii sprzedaży i wdrażania innowacyjnych narzędzi obsługi klienta oraz poprawiających się nastrojów w przedsiębiorstwach, które stopniowo zwiększają budżety na podróże służbowe i wydatki marketingowe.

Narastająco za cztery kwartały 2013 r. obrót Netmedia wyniósł niecałe ćwierć miliarda zł i był o 17 % wyższy niż przed rokiem.

Grupa Netmedia osiągnęła w IV kwartale 2013 r. 67 milionów obrotu, co stanowi wzrost o 32% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost obrotu były skutecznie prowadzone działania sprzedażowe, stałe podnoszenie jakości obsługi klientów za pomocą nowoczesnych narzędzi oraz poprawa nastrojów w przedsiębiorstwach.

Sprzedaż rezerwacji hotelowych w IV kwartale 2013 r. prowadzona m.in. za pośrednictwem flagowego serwisu hotele.pl wzrosła o 10% do prawie 37 tys. rezerwacji, co przełożyło się na wzrost obrotu z działalności hotelowej o 19% do poziomu 16 mln 264 tys. zł.

Równie wysokie dynamiki wzrostu w IV kwartale Netmedia odnotowała w sprzedaży biletów lotniczych, gdzie obrót był wyższy od ubiegłorocznego aż o 34% i wyniósł 34 mln 816 tys. zł. To efekt nie tylko poszerzania portfolio klientów, ale również wdrożenia innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Liczba sprzedanych biletów w samym IV kwartale osiągnęła poziom blisko 21,5 tys. Dobre wyniki w tym obszarze pozwalają Grupie umacniać pozycję lidera na rynku pośrednictwa w sprzedaży biletów dla klientów korporacyjnych.

Największe wzrosty związane z poprawą nastrojów w przedsiębiorstwach Grupa odnotowała w działalności MICE, czyli organizacji spotkań, konferencji i eventów dla klientów korporacyjnych. Tutaj przychód ze sprzedaży był w IV kwartale aż o 154 % wyższy i przekroczył 10 mln zł. Narastająco za cztery kwartały wzrost w tym segmencie osiągnął 38% rok do roku. W całym 2013 roku, Grupa Netmedia zorganizowała około 2 700 eventów dla firm z całej Polski.

– Działalność MICE zawsze jest swoistym barometrem nastrojów rynkowych w przedsiębiorstwach. W trudniejszych czasach w pierwszej kolejności klienci redukują budżety na konferencje czy szkolenia. Nasze dobre wyniki we wszystkich segmentach działalności obrazują stopniową poprawę koniunktury gospodarczej – komentuje Janusz Zapęcki, Członek Zarządu Netmedia.

Dobry czwarty kwartał pozwolił zniwelować wpływ na wyniki słabszego pierwszego półrocza. Dzięki temu, narastająco za cztery kwartały 2013 r. skonsolidowany obrót Netmedia przekroczył poziom 249 mln zł i był wyższy od ubiegłorocznego o 17 %, a wypracowana marża z działalności operacyjnej przekroczyła 5 milionów złotych.