Podczas Walnego Zgromadzenia  Członków Oddziału Łódzkiego PIT rezygnację złożyła dotychczasowa Prezes Oddziału Jolanta Kondys-Sikora.

Jednocześnie rekomendowała na to stanowiska Małgorzatę Karwat, która następnie została wybrana w głosowaniu. Nastąpiły również zmiany w składzie Zarządu Oddziału. Nowym Wiceprezesem została Jolanta Kondys-Sikora, a członkami Zarządu Wojciech Leszek i Joanna Sawiuk. Wcześniej WZ przyjęło sprawozdania za rok 2013 oraz plan budżetu Oddziału na rok 2014.