Wynikiem dzisiejszego porannego posiedzenia Rady Nadzorczej Lufthansytrzy nowe nominacje personalne w firmie.

 

  • Karl Ulrich Garnadt został Członkiem Zarządu Deutsche Lufthansa AG i prezes części pasażerskiej Lufthansy (Lufthansa Passenger Airlines). Obejmie nowe stanowisko 1 maja jako następca Carstena Spohra, który w tym czasie obejmie stanowisko Prezesa Zarządu Lufthansy.
  • Peter Gerber został mianowany na Prezesa Zarządu spółki Lufthansa Cargo AG
  • dr Bettina Volkens, Członek Zarządu Deutsche Lufthansa AG i dyrektor ds. Relacji w Przemyśle, odpowiedzialna za korporacyjny segment zarządzania zasobami ludzkimi i sprawy prawne, również została Członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. Zasobów Ludzkich w Lufthansie.