Już niebawem, na terenie Parku Kulturowego w Ossowie (powiat wołomiński) – w miejscu trwale związanym z ,,Cudem nad Wisłą’’, rozpoczną się prace modernizacyjne istniejącego pawilonu ekspozycyjnego. Przyznane przez zarząd województwa mazowieckiego dofinansowanie pozwoli m.in. na remont i wyposażenie budynku.

Z puli środków europejskich inwestycja otrzyma 269 tys. zł. Całkowity koszt projektu wyniesie natomiast 324 tys. zł. Dziś umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski oraz dyrektor Parku Kulturowego – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 Maksym Gołoś.

Podróż w czasy Bitwy Warszawskiej

Głównym założeniem projektu jest modernizacja i wyposażenie istniejącego już pawilonu ekspozycyjnego. Prace dotyczyć będą aranżacji przestrzeni. Na odwiedzających czekać będą multimedialne prezentacje nawiązujące do tematyki Bitwy Warszawskiej 1920 r. Ponadto, obiekt zostanie wyposażony w nowoczesny punkt informacji turystycznej tzw. infokiosk.

Aby zwiększyć dostęp zarówno mieszkańców, jak i turystów do aktualnych informacji dotyczących tego, co się będzie działo nie tylko w muzeum ale i w regionie zostaną wdrożone mobilne aplikacje na telefon komórkowy. Rozbudowana zostanie także dotychczasowa strona internetowa.

Dodatkowo, w ramach przyznanej dotacji przygotowany będzie film dokumentalny z wywiadami i opowiadaniami uczestników „Cudu nad Wisłą’’.

 

Tytuł projektu: Modernizacja pawilonu ekspozycyjnego z punktem informacji turystycznej z zastosowaniem innowacyjnych i multimedialnych rozwiązań technologicznych na terenie Parku Kulturowego – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej

Beneficjent: Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920r.

Całkowita wartość projektu: 324 500,00 zł

Kwota dofinansowania: 269 875,00 zł

Działanie: 6.2 Turystyka