– program bezpłatnych lekcji muzealnych w czterech Rezydencjach Królewskich

Od 17 marca do końca kwietnia br. w czterech Muzeach – Rezydencjach Królewskich: na Zamku Królewskim w  Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz na Zamku Królewskim na Wawelu, szkoły i przedszkola będą mogły skorzystać z bezpłatnych lekcji muzealnych poświęconych problematyce nowoczesnego patriotyzmu.

Program „Nowoczesny Patriotyzm” będzie realizowany już po raz drugi. Pierwsza edycja w listopadzie 2012 roku spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem przez uczniów i nauczycieli – w bezpłatnych lekcjach muzealnych wzięło udział prawie 16,5 tys. uczniów z całej Polski. W tym roku każda z Rezydencji przygotowała własny temat wiodący. Uczestniczący w zajęciach uczniowie zdobędą wiedzę o królewskich kolekcjach oraz o ważnych postaciach i wydarzeniach historycznych. Każda z Rezydencji przeprowadzi 200 bezpłatnych lekcji.

Program „Nowoczesny Patriotyzm” powstał z inspiracji strategicznym programem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Celem programu jest zapoznanie uczniów z polskim dziedzictwem kulturowym oraz nauka historii w atrakcyjnej formie. „Nowoczesny Patriotyzm” ma również na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. Z bezpłatnych lekcji muzealnych skorzystają w dużej mierze dzieci i młodzież z mniej zamożnych rodzin, pochodzące z małych miejscowości, przebywające w ośrodkach opiekuńczych oraz osoby niepełnosprawne. Program realizowany jest dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rezerwacja bezpłatnych lekcji muzealnych rusza 10 marca.  System rezerwacji, lista tematów oraz informacje na temat warunków uczestnictwa dostępne są na stronie www.rezydencjekrolewskie.pl , a także oraz na stronach Rezydencji Królewskich:

Zamek Królewski na Wawelu: http://www.wawel.krakow.pl/pl/

Zamek Królewski w Warszawie: http://www.zamek-krolewski.pl/

Muzeum Łazienki Królewskie: http://www.lazienki-krolewskie.pl/

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: http://www.wilanow-palac.art.pl/