We wtorek premier Donald Tusk powołał na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Jasser zastąpi na stanowisku prezesa UOKiK odwołaną 10 lutego Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel. Adam Jasser jest siódmym szefem polskiego organu odpowiedzialnego za ochronę konkurencji i konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów. Powoływany jest przez niego spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.