• Adam Antczak objął w UNIQA stanowisko dyrektora Departamentu Sprzedaży – Ubezpieczenia Grupowe
  • Z rynkiem finansowym związany jest od początku lat 90-tych
  • Grupowe ubezpieczenia na życie to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów w UNIQA Polska

 

Adam Antczak objął w UNIQA Polska stanowisko dyrektora Departamentu Sprzedaży – Ubezpieczenia Grupowe. Będzie odpowiedzialny za realizację przyjętej przez Grupę strategii rozwoju sprzedaży w tym obszarze. A jest to strategia ambitna. Polska spółka planuje podwojenie liczby pracowników objętych ubezpieczeniem UNIQA.


Adam Antczak rozpoczynał karierę zawodową jako agent ubezpieczeniowy, a następnie odpowiadał m.in. za kierowanie jednostkami sprzedażowymi ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Posiada długoletnie doświadczenie w organizowaniu i zarządzaniu sprzedażą produktów finansowych, jak również w prowadzeniu i wdrażaniu projektów. Przed rozpoczęciem pracy w UNIQA był dyrektorem Biura Ubezpieczeń w Meritum Banku ICB. Był też związany m.in. z Bankiem BPH i GE Money Bank. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Zarządzania. Zdał egzamin dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

 

– Ubezpieczenia grupowe to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów w UNIQA Polska. W naszej ocenie ubezpieczenia na życie to bardzo perspektywiczny rynek. Zwłaszcza te typowo ochronne, oferowane w zakładach pracy – mówi Adam Łoziak, wiceprezes spółek UNIQA w Polsce, odpowiedzialny za sprzedaż ubezpieczeń grupowych. – Nowy dyrektor sprzedaży w tym segmencie ma odpowiednie kompetencje i doświadczenie, by dalej rozwijać tę linię naszego biznesu.

 

UNIQA Polska chroni już około 100 000 pracowników w prawie 6000 firm.

 

– Naszą ambicją jest podwojenie liczby pracowników objętych ubezpieczeniem UNIQA w ciągu 5 lat – mówi Adam Łoziak.

 

Rozwój ubezpieczeń na życie jest jednym z kluczowych elementów długofalowej strategii całego koncernu, komunikowanej pod hasłem „UNIQA 2.0”. Strategia ta zakłada między innymi zwiększenie do 2020 r. liczby klientów UNIQA w Europie do 15 mln. Od 2011 r. ich liczba wzrosła już z 7,5 mln do ponad 10 mln obecnie.

Flagowym produktem grupowego ubezpieczenia na życie w UNIQA jest „Bezpieczna przyszłość”. Składka w tym ubezpieczeniu dostosowana jest do struktury grupy przystępującej do ubezpieczenia i może wynieść już 10 zł od osoby, a kwoty świadczeń mogą osiągnąć nawet kilkaset tysięcy złotych.

 

– W tym roku wprowadzimy do oferty pracownicze ubezpieczenie skierowane do małych grup, liczących od 3 do 9 osób. Planujemy także intensywny rozwój pakietu UNIQA Twoje Życie – Twój Dom, czyli grupowego ubezpieczenia na życie „Bezpieczna przyszłość” wraz z ubezpieczeniem mieszkania lub domu ze składką płatną miesięcznie – dodaje wiceprezes.

 

UNIQA, jako pierwszy ubezpieczyciel na rynku, wprowadziła w 2015 r. pakiet dwóch grupowych ubezpieczeń – na życie i mieszkania lub domu – przeznaczony dla pracowników. Oferta sprzedaży łączonej skierowana jest do firm, które chcą skorzystać z grupowego ubezpieczenia na życie i równocześnie dać pracownikom możliwość ubezpieczenia mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie. Co ważne, składka miesięczna za ubezpieczenie mieszkania lub domu jest potrącana z wynagrodzenia pracownika, analogicznie jak składka za ubezpieczenie grupowe na życie.

Więcej o UNIQA oraz jej produktach na www.uniqa.pl.