Cztery panele dyskusyjne nawiązujące do sytuacji hotelarstwa w dobie pandemii koronawirusa,
wystąpienia gości specjalnych, 170 uczestników: hotelarzy, ekspertów rynku i dostawców usług dla
branży – tak można podsumować V Forum Hotelarzy Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.
Coroczne wydarzenie organizowane przez największą organizację samorządu hotelarskiego odbyło się
29 września w hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów.

IGHP po raz piąty zorganizowała wydarzenie, podczas którego jej członkowie, przedstawiciele rządu i
eksperci analizują najważniejsze kwestie branżowe. Tegoroczne Forum zdominowały dyskusje wokół
wpływu pandemii koronawirusa na działalność hoteli oraz apele do rządu o większe wsparcie branży.
W pierwszym panelu dyskusyjnym pt. „Perspektywy sektora hotelarskiego, wsparcie państwa,
wykorzystanie projektów unijnych oraz odbudowa popytu” udział wzięli Andrzej Gut-Mostowy,
sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Grzegorz Podgórski, zastępca dyrektora Departamentu
Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów oraz Marcin Górzyński, prezes Grupy Aquila,
właściciela hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów. Dyskusję prowadził Krzysztof Szadurski, wiceprezes
IGHP, który na wstępie przedstawił 14 postulatów Izby dotyczących wsparcia i uporządkowania spraw
najbardziej istotnych dla branży hotelarskiej w Polsce. Są to między innymi: wyłączenie obiektów
hotelarskich z tzw. podatku minimalnego, wprowadzenie zerowej stawki VAT na usługi hotelarskie,
odliczenia podatkowe z PIT wydatków konsumentów na turystykę pobytową w Polsce, uregulowanie
najmu krótkotrwałego oraz obowiązkowa licencja lub kategoryzacja dla przedsiębiorców prowadzących
obiekty zakwaterowania. Ponadto, zdaniem IGHP, należy uaktualnić przepisy dotyczące kategoryzacji
oraz zwiększyć ochronę nazwy „hotel”. Izba domaga się też wprowadzenia, wzorem innych krajów w
Europie, delegalizacji tzw. wąskich klauzul stosowanych przez rezerwacyjne portale internetowe (OTA), a
także opracowania wspólnie z OTA „Kodeksu dobrych praktyk” regulującego relacje OTA z hotelami.
Mając na uwadze niezbędną pomoc dla branży w trudnym okresie pandemii, IGHP postuluje dodatkową
promocję polskiej turystyki, w szczególności turystyki miejskiej oraz skorzystanie z programu wsparcia
sektorowego ze środków unijnych.
Andrzej Gut-Mostowy odniósł się do aktualnej sytuacji branży hotelarskiej. Stwierdził, że o ile hotele
wypoczynkowe poradziły sobie w czasie wakacji, to hotele obsługujące konferencje i turystykę miejską
nadal przeżywają dramatyczne chwile. Zadeklarował, że będzie w bieżącym kontakcie z hotelarzami i
postara się im pomóc. – Jesteśmy zdeterminowani, konieczne jest utrzymanie branży turystycznej w
niezachwianej kondycji na najbliższe miesiące i lata – powiedział.
W trakcie dyskusji Grzegorz Podgórski z resortu finansów poinformował, że dzień wcześniej,
tj. 28 września, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która odracza pobór podatku minimalnego
od hoteli od 1 stycznia 2021 roku do ustania stanu epidemicznego.
Z kolei Marcin Górzyński, prezes Grupy Aquila odniósł się do bonu turystycznego, mówiąc, że jest to
program bardzo potrzebny, ale niewystraczający do tego, aby branża mogła wrócić na właściwe tory.

– Z dużym niepokojem patrzymy na jesień. Będziemy stali przed dylematem, czy nadal prowadzić hotel
przy obłożeniu 5-10 proc., czy go zamknąć. To jest ważne w kontekście pomocy PFR, która jasno mówi,
że musimy prowadzić działalność i utrzymać zatrudnienie. Wydaje się, że tylko najmocniejsze hotele
mogą przetrwać – stwierdził Górzyński. Według wyników ankiet, od 25 do 35 proc. hoteli zrzeszonych w
IGHP jest zagrożona upadłością. – Bez pomocy sektorowej branża będzie miała bardzo duże problemy.
Apelujemy do rządu, żeby wspomógł nas w przetrwaniu tej zimy. Dla nas ta zima będzie długa i ostra –
podsumował.
Na zakończenie panelu Andrzej Gut-Mostowy powiedział, że jest szansa, by część środków z Planu
Odbudowy dla Europy trafiła jako wsparcie dla sektora hotelarskiego. To pozwoliłoby m.in. na rozwój
turystyki zrównoważonej, bardziej odpornej na kolejne kryzysy, a także wsparcie hoteli w dużych
miastach. Robocze spotkanie wiceministra z przedstawicielami IGHP na temat współpracy dotyczącej
wsparcia sektorowego ma się odbyć w ciągu kilku dni.
Drugi panel dotyczył obsługi kredytów inwestycyjnych w branży hotelarskiej w kolejnych kwartałach.
Rozmowę moderował Przemysław Wieczorek z Puro Hotels, a panelistami byli Izabela Kuszner z Banku
Pekao SA, Michał Miecznicki z Santander Bank Polska oraz Tomasz Ostrowski z kancelarii White & Case.
Eksperci zwrócili uwagę, że 30 września skończyło się memorandum Komisji Europejskiej na odroczenie
płatności kredytowych, dzięki któremu banki nie musiały zakładać rezerw na zagrożone kredyty. W tej
chwili każda taka zmiana będzie wymagała restrukturyzacji kredytu z aktywnym udziałem właścicieli
hoteli i w oparciu o realny plan jej realizacji, co przy ogromnej niepewności co do przyszłych
przychodów, może być nie do zaakceptowania nie tylko przez banki, ale także ich regulatorów czy
nadzorców (KNF).

W trzeciej debacie pt. „Rynek hotelarski w czasie pandemii – rozwiązania wspierające sprzedaż” wzięli
udział Tomasz Piszczako z Travelist, Agnieszka Sapa z HRS, Adam Fudala z Expedii, Paweł Dąbrowski
z Booking, Marcin Dragan z Profitroom oraz Radosław Altheim z sieci Q Hotele. Moderatorem była Anna
Gasińska, dyrektor regionalna IGHP w jednym z najbardziej dotkniętych brakiem gości hotelowych
regionów – Małopolsce. Uczestnicy tej debaty byli zgodni, że hotele nie powinny drastycznie obniżać
cen. Goście indywidualni, którzy planowali przyjazdy do konkretnych obiektów, robią to nadal i nie
sprawdzają, czy w pobliżu znajduje się tańszy hotel. Wg raportów Profitroom i danych z Travelist, Polacy
nadal planują podróże po Polsce, czyli utrzymuje się trend z wakacji. W przypadku segmentu MICE
ważnym czynnikiem wyboru hotelu przez klientów biznesowych stało się posiadanie certyfikatów
bezpieczeństwa.

Tematem ostatniej rozmowy – którą prowadzili Józef Ratajski ze Związku Pracodawców Turystyki
Lewiatan i Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP – były projekty szkoleniowe IGHP finansowane
ze środków unijnych oraz współpraca z PARP oraz Sektorową Radą ds. Kompetencji – turystyka. IGHP
jako jedyna organizacja branży znalazła się w Bazie Usług Rozwojowych PARP. Dzięki temu przyszłe
szkolenia organizowane przez Izbę będą dofinansowane z tego źródła.
Podczas wydarzenia Andrzej Gut-Mostowy wręczył Agnieszce Maszner-Paprockiej, dyrektor regionalnej
IGHP w woj. zachodniopomorskim odznakę honorową za zasługi dla turystyki.
V Forum Hotelarzy IGHP zakończyła uroczysta kolacja.
W tym roku jednym z warunków udziału w Forum Hotelarzy IGHP było poddanie się przesiewowemu
badaniu pod kątem Covid-19 i otrzymanie negatywnego wyniku testu.
Sponsorami wydarzenia były firmy: Profitroom, Rational, Lanwar, Tork, Ecolab, Zepter, Dripca,
Winterhalter, OxygenThree, a partnerem firma Duni.