Minister Tomasz Jędrzejczak stara się poznać bolączki poszczególnych środowisk branży turystycznej. W poniedziałek gościł w ministerstwie pięćdziesięciu przedsiębiorców, zajmujących się turystyką przyjazdową. Na koniec lutego zapowiada naradę z hotelarzami.

Na spotkaniu obecni byli również Członkowie i Przedstawiciele PIT. Wszystkie cytowane w artykule wypowiedzi pochodzą właśnie od nich, a kwestie omówione na spotkaniu z Panem Ministrem zgłaszane były wcześniej przez PIT w trybie roboczym lub w oficjalnych wystąpieniach jak np. w piśmie do Dyrekcji Muzeum Auschwitz.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl