23 listopada br. w obrębie obszaru widokowego góry Lushan w prowincji Jiangxi (Chiny) zainicjowano zakrojoną na szeroką skalę trasę medialną „Piękne Chiny – kampania medialna: Przekształcanie prowincji Jiangxi w wiodący cel podróży turystycznych”.

Współorganizatorem tej inicjatywy jest agencja China Tourism News oraz administracja turystyczna prowincji Jiangxi. Przez kolejny tydzień, w najważniejszych punktach widokowych prowincji, specjalny zespół realizował wywiady grupowe dotyczący przekształcenia Jiangxi w wiodący cel podróży turystycznych.

Podczas uroczystości otwarcia, Wang Xiaofeng, dyrektor Administracji Turystycznej prowincji Jiangxi, powiedział, że w ostatnich latach Jiangxi może pochwalić się znakomitymi wynikami w zakresie promocji swojego hasła turystycznego „The Landscape in Jiangxi Is Beyond Compare” („Niepowtarzalny krajobraz Jiangxi”). Było to możliwe dzięki stałej rozbudowie bogatej oferty turystycznej tego regionu oraz ulepszaniu bazy noclegowej dla turystów. Komisja oraz zarząd prowincji Jiangxi opublikowały ostatnio wytyczne dotyczące metod przekształcenia Jiangxi w wiodący cel podróży turystycznych, z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. Jak wskazują wytyczne, przeobrażeniu musi ulec model rozwoju branży turystycznej, tak aby jego aspekt ekonomiczny był w mniejszym stopniu zależny od sprzedaży biletów. Pozwoli to zrealizować założenie, jakim jest kompleksowe przekształcenie tej branży w ramach rozpromowania prowincji Jiangxi jako atrakcyjnego celu podróży turystycznych w Chinach.

Na potrzeby szeroko zakrojonej promocji trasy „Piękne Chiny”, agencja China Tourism News zaplanowała i zrealizowała cykl wydarzeń, w tym wywiady w terenie, ankiety na temat popularności poszczególnych atrakcji turystycznych, dyskusje na forach oraz konkursy fotograficzne i literackie. Elementy te, prezentując wkład Chin w rozwój turystyki, jeszcze bardziej spopularyzują malownicze cele i szlaki turystyczne w tym kraju. W ramach wywiadów w terenie, będących częścią wyżej wymienionych przedsięwzięć, zaproszeni zostaną przedstawiciele najważniejszych chińskich środków masowego przekazu, m.in. telewizja CCTV, jak również znani blogerzy, podróżnicy oraz pisarze, którzy przeprowadzą wywiady w najpiękniejszych zakątkach turystycznych Chin. Prezentując znakomite fotografie i eseje, zapoznają mieszkańców Chin z najbardziej niezwykłymi krajobrazami i pejzażami, jakie można tam podziwiać. Ponadto, na zakończenie roku, w głosowaniu wybrane zostaną popularne miejsca i szlaki turystyczne najlepiej odzwierciedlające piękno Chin. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone podczas III dorocznej Konferencji Rozwoju Chińskiej Branży Turystycznej, która odbędzie się w styczniu przyszłego roku.