Konferencja „Odpoczywaj na wsi”, która odbyła się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie była okazją do przedstawienia działań planowanych w ramach projektu na rok 2018, a jednocześnie podsumowania ubiegłorocznych aktywności. Towarzyszyła jej Giełda Dobrych Praktyk, przedstawiająca najciekawsze oferty turystyki wiejskiej i agroturystyki.

 

Organizatorem konferencji było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a partnerami Polska Organizacja Turystyczna oraz Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

 

Podczas konferencji zaprezentowano referaty obejmujące przekrój zagadnień związanych z turystyką wiejską:

 

– Turystyczny potencjał obszarów wiejskich;

– Partnerstwo w działaniach na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej;

– Działania Polskiej Organizacji Turystycznej z zakresu promocji turystyki na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem idei konsorcjum produktowego;

– Liderzy wiejscy czynnikiem rozwoju turystyki na obszarach wiejskich;

– Prezentacje potencjału turystycznego polskiej wsi ze szczególnym uwzględnieniem regionów Małopolski, Lubelszczyzny, Zachodniopomorskiego, Pomorza i Kaszub; Lubuskiego i Mazowsza.

 

Planowane na rok 2018 działania obejmują m.in.:

 

– organizację stoiska „Odpoczywaj na wsi” podczas 11 krajowych turystycznych imprez targowych;

– organizację we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną promocji produktowej na rynkach zagranicznych − stoiska „Odpoczywaj na wsi” m.in. na targach ITB w Berlinie, Seniormässan w Sztokholmie, czy WTM w Londynie;

– organizację innych działań informacyjno-promocyjnych m.in. w ramach imprez dodatkowych jak Piknik PDŻ, Obchody Dnia Dziecka w KPRM, czy Jasnogórskie i Prezydenckie Dożynki;

– działania wspierające, jak wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych, organizację ogólnopolskiego konkursu „Odpoczywaj na wsi”, inwentaryzację produktów turystyki wiejskiej i agroturystyki, inne działania merytoryczne w formie seminariów, szkoleń, warsztatów.

Przypomnijmy, że projekt „Odpoczywaj na wsi”, zainicjowany został i koordynowany jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Główne cele projektu „Odpoczywaj na wsi” zainaugurowanego podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw w Warszawie 2016 to:

 

– budowa wśród konsumentów świadomości produktów turystyki wiejskiej w skali kraju i regionu,

– integracja środowiska turystyki wiejskiej i agroturystyki z przedstawicielami branży turystycznej.

 

Dotychczas zaprojektowano i wykonano stoisko promujące turystykę wiejską, prezentowane podczas najważniejszych turystycznych imprez targowych; przygotowano i przeprowadzono cykl seminariów pod nazwą „Integracja środowiska turystyki wiejskiej i agroturystyki z przedstawicielami branży turystycznej; wydano liczne materiały informacyjno-promocyjne w tym folder pt. „Hity Turystyki Wiejskiej Odpoczywaj na wsi” w 5 wersjach językowych.

 

Podczas konferencji prasowej Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podkreślił wagę turystyki wiejskiej i zaznaczył, że „do turystyki wiejskiej nikogo nie trzeba przekonywać. Jednak w globalnej turystyce chcemy mocno zaznaczyć, wyeksponować turystykę wiejską. Chcemy pokazać naturę i krajobraz, spokój polskiej wsi, ofertę kulinarną i polski smak. Stąd też pomysł na markę „Odpoczywaj na wsi” i zintegrowane działania.”

 

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk stwierdził, że „orientujemy się już, że turyści z krajów Europy Zachodniej najczęściej zainteresowani są kulinariami i rękodziełem artystycznym. Kulinaria to także główny temat pytań o agroturystykę wśród gości z Azji. W kilku krajach zachodnioeuropejskich modny jest wypoczynek na wsi połączony z obserwowaniem ptaków, lub tropieniem zwierzyny. Chodzi o mieszkanie kilka dni, jak najbliżej natury.”

 

Te uwagi potwierdził w swojej wypowiedzi Wiesław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, mówiąc: „nasza rola polega na przygotowaniu oferty. Na stoiskach targowych musi przecież znaleźć się to, co najważniejsze – konkretna oferta wypoczynku na wsi. Obecność Federacji w pracach nad projektem służy temu, by na tych stoiskach znalazła się oferta rekomendowana, oferta, za którą ponosimy odpowiedzialność.”

 

„Celem projektu jest skupienie wszystkich podmiotów zajmujących się propagowaniem, promocją wypoczynku na wsi. Chcemy markę „Odpoczywaj na wsi” wypromować nie tylko w kraju, ale i za granicą. Chcemy w globalnej turystyce odnaleźć, pokazać turystykę wiejską, turystykę kulinarną, zaakcentować polskie smaki” – podsumował minister Rafał Romanowski.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:

www.odpoczywajnawsi.pl