Konsultacje społeczne projektu Ogród XXI wieku z podziemnym pawilonem wystawowym – rusza forum dyskusyjne w  internecie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie kontynuuje rozpoczęte w styczniu 2014 roku konsultacje społeczne związane z budową Ogrodu XXI wieku z podziemnym pawilonem wystawowym. W internecie rusza forum dyskusyjne, którego użytkownicy będą mieli szansę zabrania głosu na temat koncepcji pokonkursowej projektu, który zwyciężył w międzynarodowym konkursie Ogród XXI wieku z pawilonem wystawienniczym.

Rewitalizacja Muzeum Łazienki Królewskie, przeprowadzonym pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Środowiska.
Zwycięski projekt to dzieło holendersko-polskiego zespołu architektów: Mecanoo International, jojko+nawrocki architekci z Katowic, Michael R. van Gessel oraz DELVA Landscape Architects. Konsultacje społeczne dotyczą koncepcji pokonkursowej, która uwzględnia szczegółowe potrzeby Muzeum Łazienki Królewskie oraz uwagi ekspertów.
Po pierwszych dyskusjach publicznych dotyczących projektu Ogród XXI wieku z pawilonem wystawowym, przyszedł czas na kolejny, zakończony już etap konsultacji, jakim były badania ankietowe. Głównym celem tego etapu konsultacji było dotarcie do użytkowników Muzeum Łazienki Królewskie i innych osób zainteresowanych projektem budowy Ogrodu XXI wieku oraz zachęcenie ich do wyrażenia swojej opinii. Ankietę, dostępną w Muzeum oraz w internecie, wypełniło łącznie 439 osób. Dotyczyła ona zwyczajów użytkowania przestrzeni Muzeum Łazienki Królewskie oraz oceny koncepcji pokonkursowej Ogrodu XXI wieku.
Wyniki badania pokazują, że wysoka ocena Łazienek Królewskich, jako miejsca, które jest godne polecenia innym, idzie w parze z otwartością na nowe rozwiązania, które czynią królewskie ogrody miejscem gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością – mówi dr Paweł Kuczyński, Dyrektor Communication Service, firmy odpowiedzialnej za realizację konsultacji społecznych.
Wyniki badań ankietowych wskazują na przychylne nastawienie do przedstawionej koncepcji Ogrodu XXI wieku z podziemnym pawilonem wystawowym. Aż 85 proc. respondentów wskazało jednoznacznie pozytywną opinię, 75 proc. internautów oceniło koncepcję zdecydowanie pozytywnie lub raczej pozytywnie. 88 proc. pytanych bezpośrednio i 75 proc. pytanych za pomocą ankiety internetowej zgodziło się, że nowa przestrzeń zwiększy atrakcyjność oferty Muzeum Łazienki Królewskie.
Równocześnie rozpoczęły się konsultacje z placówkami muzealnymi, urzędami, specjalistami i organizacjami pozarządowymi. Ten etap konsultacji zakończy się 22 czerwca.

Obecnie rozpoczyna się dyskusja w Internecie na temat koncepcji pokonkursowej Ogrodu XXI wieku. Na platformie pod adresem internetowym www.konsultacjespoleczne.crtool.pl ruszyło forum dyskusyjne, na którym wszyscy zainteresowani projektem budowy Ogrodu XXI wieku mogą zalogować się, aby wziąć udział w wymianie poglądów oraz pomysłów.  
Wykorzystujemy możliwości, jakie daje nam Internet, umożliwiając przeprowadzenie w nim kreatywnej dyskusji. Na forum będzie można zaprezentować swoje pomysły na użytkowanie pawilonu wystawowego, podać pomysły na przyszłe wystawy, zaproponować jakie gatunki roślin będą posadzone na łące kwietnej, która pokryje powierzchnię Ogrodu XXI wieku. Każdy użytkownik forum ma wpływ na to, jak wykorzystamy szansę rewitalizacji Łazienek Królewskich – mówi Tadeusz Zielniewicz, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie. Tematy do dyskusji na forum zostały starannie wybrane na podstawie odpowiedzi ze zrealizowanych ankiet. Wyniki dyskusji zostaną zaprezentowane publicznie po zakończeniu działalności forum dyskusyjnego.
Ogród XXI wieku z pawilonem wystawowym projektowany jest na nieużytkowanym terenie gospodarczym o powierzchni 2,5 hektara, gdzie znajdują się stare szklarnie przeznaczone do rozbiórki. Będzie miał formę falującej łąki kwietnej. Powierzchnia ogrodu, pokryta całorocznymi roślinami kwiatowymi, które są charakterystyczne dla łąki polskiej, będzie miejscem swobodnego spaceru i wypoczynku. Znajdą się tu również plac zabaw dla dzieci oraz przestrzeń rodzinna. Poprzez urządzenie na obecnym terenie gospodarczym nowego Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawowym, dokona się rewitalizacja obszaru dziedzictwa naturalnego i kulturalnego Łazienek Królewskich. Pod nowym Ogrodem XXI wieku powstanie pawilon wystawowy, który włączy Łazienki Królewskie i Warszawę do międzynarodowej wymiany dużych, muzealnych wystaw czasowych.