Konsultacje społeczne wyjątkowego projektu Łazienek Królewskich w Warszawie – Ogród XXI wieku z pawilonem wystawowym.

 Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie rozpoczyna konsultacje społeczne związane z budową Ogrodu XXI wieku z podziemnym pawilonem wystawowym.

Uczestnikom badań zostanie zaprezentowana koncepcja pokonkursowa projektu, który zwyciężył w międzynarodowym konkursie pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Środowiska.
  Poprzez urządzenie na obecnym terenie gospodarczym nowego Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawowym, dokona się rewitalizacja obszaru dziedzictwa naturalnego i kulturalnego Łazienek Królewskich. Pod nowym Ogrodem XXI wieku powstanie pawilon wystawowy, który włączy Łazienki Królewskie i Warszawę do międzynarodowej wymiany dużych, muzealnych wystaw czasowych.

  Zwycięski projekt to dzieło holendersko-polskiego zespołu architektów: Mecanoo International, jojko+nawrocki architekci z Katowic, Michael R. van Gessel oraz DELVA Landscape Architects. Architekci przedstawiają teraz do konsultacji koncepcję pokonkursową, która uwzględnia szczegółowe potrzeby Muzeum Łazienki Królewskie i uwagi ekspertów, co będzie podstawą dla dalszych prac projektowych.  
   
Założenia zagospodarowania terenu

  Ogród XXI wieku z pawilonem wystawowym, zlokali¬zowanym całkowicie pod powierzchnią ogrodu, zaprojektowano na nieużytkowanym terenie gospodarczym, gdzie znajdują się nieczynne od lat i przeznaczone do rozbiórki szklarnie. Teren o powierzchni ponad 2.5 hektara usy¬tuowany jest w południowo-zachodniej części Królewskich Ogrodów od ulicy Parkowej. Projektowany nowy Ogród XXI wieku będzie usytu¬owany wzdłuż Alei Chińskiej, która stanowi oś całego założenia Łazienek i połączy się w sposób organiczny z całym zespołem istniejących historycznych ogrodów. Powstaną nowe atrak¬cyjne perspektywy widokowe na sąsiadujące ogrody i Nową Oran¬żerię.
 
Koncepcja Ogrodu XXI wieku

  Ogród XXI wieku będzie miał formę „falującej łąki kwietnej”. Będzie wznosił się i opadał wzdłuż Alei Chińskiej. W najwyższym miejscu, w strefie wejścia do podziemnego pawilonu, ogród będzie wynosił się na wysokość około 6 metrów ponad obecny poziom terenu. Powstanie w ten sposób również atrakcyjny punkt widokowy. Powierzchnia ogrodu będzie pokryta całorocznymi roślinami kwiatowymi, które są charakterystyczne dla „łąki polskiej”. Będzie miejscem swobodnego spaceru i wypoczynku, znajdą się tu również plac zabaw dla dzieci oraz przestrzeń rodzinna.

– Należy podkreślić, że projekt w żaden sposób nie ingeruje w zabytkowy charakter już istniejących, historycznych ogrodów  – powiedział Tadeusz Zielniewicz, Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie. – Wręcz przeciwnie, nowe zagospodarowanie poprzez twórczą rewitalizację nieużytkowanych terenów gospodarczych, włączy projektowany Ogród XXI wieku do całego zespołu, który tworzą obecnie Ogród Królewski z XVIII wieku, Ogród Romantyczny z XIX wieku oraz Ogrody Modernistyczne powstałe w XX wieku. Nasze działanie  porządkuje  otoczenie Łazienek i proponuje ich harmonijny rozwój o nowy Ogród XXI wieku – dodał.

 

Koncepcja pawilonu wystawowego

  Propozycja umieszczenia pawilonu wystawowego cał¬kowicie pod powierzchnią
Ogrodu XXI wieku jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla kształtowania  krajobrazu Łazienek oraz ma wysokie walory użytkowe i ekologiczne. Sale wystawowe o łącznej powierzchni  2200m2 znajdują się na dolnym poziomie. Dwie duże sale wystawowe, każda o powierzchni 900m2, w tym jedna ze światłem dziennym, umożliwią organizację różnych wystaw w każdej sali oddzielnie lub łącznie z możliwością swobodnego kształtowania wnętrz. Do powierzchni ekspozycyjnej może zostać włączona również sala wielofunkcyjna dla około 200 osób oraz przestronny hol muzealny. Sale wystawowe będą spełniać wszystkie parametry muzealne dotyczące klimatu i bezpieczeństwa.

 

Technologie, energia i ekologia

  Projekt charakteryzować będzie szerokie zastosowanie materiałów i technologii proekologicznych, oszczędność energii oraz niski bilans energetyczny. Już samo usytuowanie pawilonu wystawowego całkowicie pod powierzchnią ziemi, sprzyja oszczędności energii oraz pozwala na minimalne wyłączenie z użytkowania powierzchni biologicznie czynnej.
  Budowa nowego Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawowym będzie przykładem rewitalizacji terenu gospodarczego Muzeum poprzez twórcze zagospodarowanie, nową funkcję muzealną i włączenie zdegradowanego terenu do zespołu stanowiącego dziedzictwo naturalne i kulturowe Łazienek Królewskich. Zastosowane w szerokim zakresie materiały, rozwiązania techniczne i proekologiczne, stanowić będą o wyjątkowych walorach edukacyjnych i promocji ekologicznej.

 

Konsultacje społeczne

  Budowa Ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawowym poprzedzona będzie akcja informacyjną i konsultacjami społecznymi. Dlatego wszyscy zainteresowani projektem mogą zgłaszać swoje pomysły za pomocą witryny, dostępnej pod adresem internetowym: www.konsultacjespoleczne.crtool.pl.

  W oparciu o zgłoszone propozycje możliwe stanie się między innymi wybór gatunków kwiatów rosnących na „łące polskiej” w Ogrodzie XXI wieku.  Istotą prowadzonych konsultacji społecznych ma być również wymiana myśli i poglądów, dlatego zaprojektowana platforma badawcza będzie miejscem konstruktywnej dyskusji, określania potrzeb, sposobów funkcjonowania i przyszłości Łazienek Królewskich. Uczestnicy badania będą mieli także możliwość zgłaszania propozycji przyszłych muzealnych wystaw czasowych i inicjatyw programowych dla Muzeum. Portal działa na zasadzie crowdsourcingu, czyli czerpaniu z mądrości społeczeństwa, co umożliwia uczestnikom nawiązanie kontaktów wśród różnorodnych środowisk.

 – Wykorzystanie zawansowanej technologicznie internetowej platformy crowdsourcingowej sprawi, że członkowie społeczności będą mogli gromadzić pomysły i dowolnie je łączyć, wymieniając się swobodnie informacjami. Zespołowe działanie wpłynie na pobudzanie kreatywności oraz zwiększenie zaangażowania we wspólne planowanie przestrzeni – mówi dr Paweł Kuczyński, Dyrektor Zarządzający Communication Service, firmy odpowiedzialnej za przeprowadzenie badania „Panel dyskusyjny – Ogród XXI wieku z pawilonem wystawienniczym. Rewitalizacja obszaru Łazienki Królewskie”.

Badanie zostało zainicjowane w  styczniu 2014 roku podczas otwartych dla publiczności prezentacji i dyskusji, podczas której zwycięski zespół architektów przedstawił projekt konkursowy. Nagrodzone prace konkursowe oraz makietę zwycięskiego projektu można obejrzeć w budynku Podchorążówki w Łazienkach Królewskich codziennie w godzinach 9.00-18.00, od 15 kwietnia do 31 maja 2014 roku. Informacje na temat wyników międzynarodowego konkursu architektonicznego „Ogród XXI wieku z pawilonem wystawowym. Rewitalizacja obszaru Muzeum Łazienki Królewskie”, znajdują się na stronie internetowej Muzeum:   www.lazienki-krolewskie.pl

Communication Service to wiodąca na polskim rynku firma specjalizująca się w konsultacjach społecznych związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi oraz projektami rewitalizacyjnymi. Firma została założona w 1999 roku w Warszawie.