6 września o godzinie 18.00 w Muzeum Łazienki Królewskie, po raz pierwszy w Polsce, zostanie wystawiona Agrippina – opera mistrza barokowej muzyki, Georga Friedricha Händla.
Do niedzieli 14 września, na zabytkowej scenie XVIII-wiecznego Teatru Stanisławowskiego warszawska publiczność będzie mogła oglądać spektakl w reżyserii Natalii Kozłowskiej, ze znakomitą obsadą solistów.

Teatr Stanisławowski w Starej Pomarańczarni to jeden z niewielu  zachowanych, autentycznych XVIII-wiecznych teatrów dworskich w Europie i jedyny taki w Polsce. Otwarto go 226 lat temu, 6 września 1788 roku. Pierwszym publicznym przedstawieniem był Henryk VI na łowach, Wojciecha Bogusławskiego, wystawiony w 1791 roku. W Teatrze Stanisławowskim oglądano sztuki teatralne, muzyczne, spektakle baletowe. Występowali tutaj najwybitniejsi polscy aktorzy od XVIII do XX wieku, od Kazimierza Owsińskiego, Barbary Sierakowskiej, Karola Świerzawskiego po Aleksandra Zelwerowicza, Leona Schillera, Jerzego Leszczyńskiego, Stanisławę Wysocką czy Janinę Szylliniżankę.
Agrippina w Teatrze Stanisławowskim to debiut tej opery w Polsce i pierwsze od dawna przedstawienie operowe zrealizowane specjalnie dla tej sceny. Pomysłodawczynią i autorką nowoczesnej inscenizacji spektaklu dla zabytkowego wnętrza Teatru jest utalentowana reżyserka, Natalia Kozłowska.
Agrippina to niezwykle aktualna czarna komedia polityczno-miłosna, opowiedziana językiem XVIII-wiecznej opery, pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Wirtuozowskie arie, błyskotliwe libretto, uniwersalne treści, bliskie współczesnemu odbiorcy, oraz intrygująca akcja, osnuta wokół ponadczasowych emocji i wartości, jak miłość, władza, polityka, zdrada, sprawiają, że jest to opera często wystawiana w Europie i lubiana przez publiczność. Wysoki poziom artystyczny przedstawienia gwarantują wybitni śpiewacy, występujący na wielu scenach europejskich, m. in.: Olga Pasiecznik, Anna Radziejewska, Wojtek Gierlach, Artur Stefanowicz, Artur Janda oraz Royal Baroque Ensemble pod dyrekcją Lilianny Stawarz. Informacje na temat sztuki znajdują się na stronie internetowej www.agrippina.drammapermusica.pl
Według krytyków Agrippina ma najlepsze libretto spośród wszystkich, do których Händel pisał muzykę. Tytułowa bohaterka po otrzymaniu wiadomości o tragicznej śmierci męża, Cezara Klaudiusza, rozpoczyna misternie utkaną intrygę, by osadzić na tronie Nerona, syna z poprzedniego związku. Ceremonię jego nominowania przerywa wieść, że Klaudiusz został ocalony, a swego wybawcę Ottona powołał na następcę. Agrippina nie poddaje się i próbuje unicestwić plany męża. Wszystko komplikuje Poppea, o którą równie zacięcie jak o tron walczą Klaudiusz, Neron i Otton. Która namiętność okaże się silniejsza? Miłość czy władza? Kogo wybierze Poppea?

Obok znanych wykonawców w spektaklu wystąpią młodzi artyści, wyłonieni w drodze ogólnopolskich przesłuchań. Dla niektórych z nich występ w Agrippinie będzie debiutem scenicznym. Do wykonania poszczególnych partii solowych w operze przygotowywali się przez ostatnich kilka tygodni pod okiem wybitnych śpiewaków, a równocześnie wykładowców i pedagogów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, podczas nieodpłatnego kursu mistrzowskiego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Dramma per Musica.
Spektakle Agrippiny w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich odbędą się 7 września o godzinie 18:00, 12 września o godzinie 19:00, 9 września o godzinie 19.00
oraz 14 września o godzinie 18:00. Bilety można nabyć w kasach Muzeum Łazienki Królewskie oraz na godzinę przed spektaklem w kasie w Starej Pomarańczarni, a także za pośrednictwem serwisu:  www.bilety24.pl .
Organizatorami spektaklu są: Stowarzyszenie Dramma per Musica, Muzeum Łazienki Królewskie i Warszawska Opera Kameralna. Patronat honorowy objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz  Prezydent Warszawy oraz Ambasador Republiki Federalnej Niemiec.

Dramma per Musica to stowarzyszenie skupiające ludzi sztuki i nauki, których pasją jest sztuka baroku.  Głównym celem działalności Stowarzyszenia Dramma per Musica jest przybliżanie polskiemu odbiorcy opery barokowej, która w swej kunsztownej formie zachowuje uniwersalne treści, zaskakująco bliskie współczesnemu odbiorcy i inspirujące do nowoczesnego myślenia o teatrze. Założyciele Stowarzyszenia mają wieloletnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, a także najbardziej renomowanych instytucjach kultury, takich jak Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina czy Warszawska Opera Kameralna.
Stowarzyszenie przygotowało do tej pory dwa wydarzenia artystyczne:  spektakl Teatro alla moda, złożony z arii operowych Vivaldiego, wystawiony na Uniwersytecie Warszawskim oraz koncert arii operowych Domenico Scarlattiego na zamówienie Łazienek Królewskich. Trzeci i największy z dotychczas realizowanych przez Stowarzyszenie projektów  – Agrippina ma w zamyśle organizatorów zapoczątkować cykliczny festiwal oper barkowych w niezwykłej scenerii Parku Łazienkowskiego.

Muzeum Łazienki Królewskie, letnia rezydencja króla Stanisława Augusta, Łazienki Królewskie, to miejsce pełne bogactwa architektonicznego i wybitna realizacja idei oświeceniowych, gdzie wysoka kultura spotyka się ze zjawiskową przyrodą. O ich pięknie stanowi połączenie klasycystycznej architektury i bogatego, naturalnego otoczenia tworzącego zjawiskowe ogrody. Wśród pereł Łazienek Królewskich warto wymienić między innymi Pałac na Wyspie, Amfiteatr czy Starą Pomarańczarnię z Teatrem Stanisławowskim. Zabytkowy Ogród Muzeum Łazienki Królewskie liczy 76 hektarów powierzchni. Znajdują się w nim ukształtowane w różnych latach, zróżnicowane pod względem stylistycznym, trzy ogrody – XVIII-wieczny Ogród Królewski z nowym Ogrodem Chińskim, XIX- wieczny Ogród Romantyczny oraz XX-wieczny Ogród Modernistyczny. W Muzeum Łazienki Królewskie znajdują się unikatowe kolekcje sztuki, wśród których można znaleźć dzieła wielu znamienitych twórców. Łazienki Królewskie to miejsce jednych z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Warszawie. Odbywają się tutaj festiwale muzyczne, koncerty, salony poezji, wystawy prac znanych twórców, spotkania z artystami. Rocznie Łazienki Królewskie odwiedza dwa miliony osób.

Więcej informacji na www.lazienki-krolewskie.pl .

Warszawska Opera Kameralna jest instytucją muzyczną o ponad 50-letniej historii. Została założona w 1961 roku przez Stefana Sutkowskiego, późniejszego wieloletniego Dyrektora Naczelnego i Artystycznego. Obecnie Dyrektorem Naczelnym Warszawskiej Opery Kameralnej jest Jerzy Lach, a funkcję Dyrektora Artystycznego pełni Ruben Silva. Repertuar Opery Kameralnej cechuje ogromna różnorodność muzycznych stylów i form prezentowanych dzieł: od średniowiecznych misteriów, poprzez opery wczesnego i późnego baroku, opery klasyczne, XVIII-wieczne pantomimy, opery Rossiniego, Donizettiego, po sceniczne dzieła współczesne, spośród których kilkanaście powstało na zamówienie Warszawskiej Opery Kameralnej. Artyści Opery z powodzeniem wykonują również muzykę kameralną, oratoryjną i symfoniczną różnych epok. Od 1986 roku Warszawska Opera Kameralna występuje we własnym teatrze, mieszczącym się w zabytkowym budynku z 1775 roku przy al. Solidarności 76b. Siedziba Opery, o kameralnym wnętrzu z doskonałą akustyką, wpisana jest do rejestru zabytków Warszawy. W skład zespołu artystycznego Warszawskiej Opery Kameralnej wchodzą dyrygenci, soliści, dwie orkiestry – Sinfonietta Warszawskiej Opery Kameralnej i Zespół Instrumentów Dawnych Musicae Antiquae Collegium Varsoviense oraz chór. Sztandarowym i najważniejszym przedsięwzięciem artystycznym Warszawskiej Opery Kameralnej jest Festiwal Mozartowski w Warszawie. W ramach festiwalu odbywa się łącznie kilkadziesiąt spektakli koncertów w najbardziej prestiżowych miejscach w Warszawie: na Zamku Królewskim, w Łazienkach Królewskich, Pałacu w Wilanowie, Kościele Seminaryjnym, Kościele Ewangelicko-Reformowanym oraz w Teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej. Warszawska Opera Kameralna jest instytucją finansowaną ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.