Wyrażam głęboki żal w związku z ostatnim tragicznym incydentem, w którym koreańscy turyści ponieśli śmierć i zostali ranni. Chciałbym przekazać moje najszczersze kondolencje dla narodu i rządu Korei Południowej, jak również rodzin ofiar.

 

Wszczęliśmy bardzo drobiazgowe śledztwo, z udziałem wszystkich niezbędnych organów. Ma ono wyjaśnić wszelkie okoliczności tego wydarzenia. 

Ministerstwo Turystyki Arabskiej Republiki Egiptu zapewnia, że wszystkie struktury odpowiedzialne za bezpieczeństwo w kraju, podejmują wszelkie niezbędne środki ostrożności zmierzające do wyeliminowania tego typu incydentów w przyszłości.

Chciałbym zapewnić, że sprawcy tego incydentu zostaną zatrzymani, a następnie skazani. Sprawiedliwość zostanie wymierzona, a prawo oraz porządek zwyciężą.

 

W nawiązaniu do komunikatu przypisywanego grupie Jamaat Ansar Bait Al Maqdes, chcielibyśmy wyjaśnić następujące kwestie:

  • Nadany komunikat jest fałszywy i nie ma żadnych podstaw, gdyż jak sam Jamaat wielokrotnie potwierdzał we wszystkich swoich poprzednich oświadczeniach, nie ma konta na żadnej z platform społecznościowych, takich jak: Twitter, Facebook, itp..
  • Jamaat nie posiada oficjalnego konta e-mail i nie komunikuje się ani z oficjalnymi, ani z nieoficjalnymi organami.

Warto również wspomnieć, że wielu szanowanych i zaufanych przedstawicieli  mediów, think tanków, jak również dziennikarzy, redaktorów, publicystów i korespondentów ma poważne wątpliwości co do wiarygodności konta e-mail oraz samej deklaracji.