w dniu 14 marca 2015 roku – Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina
w Gdańsku

 I cześć koncertu: 19 : 00 – 20 : 00

Po I części wręczenie zespołowi Czerwone Gitary nagród wyróżnień ….
 
1.    – Marszałek Województwa – p. Mieczysław Struk wręczy w imieniu Ministra
      KiDN  dyplom z okazji jubileuszu i nagrodę okolicznościową dla zespołu;

         – Marszałek Województwa wręczy muzykom, nagrodę okolicznościową Marszałka
         Województwa wraz z  listem gratulacyjnym;

2.    Prezydent Miasta Gdańska p. Paweł Adamowicz wręczy list gratulacyjny i nagrodę  okolicznościową 3 muzykom – założycielom zespołu Czerwone Gitary;

3.    W imieniu Prezydenta Miasta Sopotu p. Jacka Karnowskiego – p. Eugeniusz Terlecki – Dyrektor BART-u wręczy nagrodę okolicznościową  w postaci Sopockiej statuetki dla zespołu;

4.    W imieniu Prezydenta Miasta Gdyni p. Wojciecha Szczurka – p. Maja Wagner
          – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Kultury, wręczy nagrody
          okolicznościowe dla muzyków;

5.    Nagrodę okolicznościową dla muzyków?, zespołu?  Gminy Przywidz wręczy Wójt Gminy p. Marek  Zimakowski

6.    Nagrodę okolicznościową dla zespołu od ZAIKSu wręczy Prezes  ZAIKS – u
       p. Marek Hojan i Dyrektor Generalny ZAIKS – u, p. Krzysztof  Lewandowski;

7.    Nagrodę okolicznościową Fundacji im. Krzysztofa Dzikowskiego dla zespołu  wręczy p. Krzysztof Dzikowski

   7.   Nagrodę „KOLEŻEŃSKĄ” dla muzyków zespołu  wręczą przedstawiciele zespołu  
         ŻUKI.

    II cześć koncertu. 20 : 30 (45) – 21 : 45 (22:00).