Analiza opracowana przez miesięcznik Global Finance Magazine prezentuje ranking najbogatszych państw świata.Lista powstała w oparciu o wysokość  produktu krajowego  brutto (PKB) danego kraju wyrażonego  w parytecie siły nabywczej i w przeliczeniu na mieszkańca, co pozwala uwzględnić ogólnie ujęte różnice w kosztach utrzymania w poszczególnych państwach.


Wartości PKB wyrażone są w umownej walucie dolarów międzynarodowych, odzwierciedlając  przelicznik kursu wymiany i wyrównanie parytetu siły nabywczej obliczone dla danego roku.


Najwyżej spośród państw nordyckich uplasowała się w rankingu Norwegia, zajmując pozycję szóstą, z kwotą PKB per capita na poziomie 67 619,10. Szwecja zajęła miejsce17., przy PKB o wartości 46 386,42, natomiast Dania znalazła się na pozycji 21. z PKB 45 800,36. Kolejne kraje nordyckie na liście to Islandia na miejscu 23. (PKB  44 575,14) orazFinlandia na pozycji 26. (PKB  41 393,81).


Za najbogatsze państwo świata uznany został Katar, z PKB per capita na poziomie 146 011,85. Kolejne kraje to Luksemburg i Singapur. Polska znalazła się na miejscu 47. listy, z PKB o wartości 25 703,48.


Z kolei najbiedniejsze kraje świata to według autorów opracowania Malawi, Demokratyczna Republika Konga oraz Republika Środkowoafrykańska, przy czym PKB tej ostatniej to 639 937 dolarów międzynarodowych per capita.


Pełna lista krajów: www.gfmag.com