Dania, Szwecja i Norwegia znalazły się na liście firmy konsultingowej AT Kearney „ 2016 Foreign Direct Investment Confidence Index”, obejmującej 25 najlepszych państw  do inwestowania.


Raport „Wskaźnik Zaufania do Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych” poddaje analizie zmiany polityczne, gospodarcze i regulacyjne, aby ocenić stan faktyczny i przewidzieć, które kraje mogą przyciągnąć inwestycje zagraniczne w najbliższej przyszłości.


Wyniki tegorocznego raportu wskazują, że niepewność towarzysząca inwestycjom na wielu rynkach wschodzących powoduje skierowanie uwagi inwestorów  na rozwinięte gospodarki w Europie i Ameryce Północnej.


Już czwarty rok z rzędu na miejscu pierwszym rankingu znajdują się Stany Zjednoczone Ameryki Północnej a na drugim Chiny. W skali świata Europa nadal jest najlepszym miejscem do prowadzenia inwestycji, co potwierdza obecność 13 europejskich krajów spośród 25 ujętych w indeksie.  


Dania

Dania już drugi rok z rzędu znalazła się w rankingu na miejscu 20. Autorzy raportu podkreślają silną i wydajną gospodarkę tego kraju, z prognozą wzrostu na poziomie 1,6% w 2016 roku. Dania notuje bardzo dobre wyniki w sektorach takich jak nowoczesne technologie, branże związane z produkcją o wysokiej wartości dodanej, w tym IT, nauki przyrodnicze i czyste technologie energetyczne.


Duńska agencja promocji inwestycji w 2015 roku zatwierdziła rekordową ilość  70 projektów inwestycyjnych – 46 z nich to inwestycje typu greenfield. W sierpniu 2015 roku, międzynarodowa firma informatyczna Cisco nawiązała z władzami Kopenhagi współpracę mającą na celu rozwój inteligentnych miejskich rozwiązań. Ponadto, amerykański potentat branży środków chemicznych FMC przejął duńską firmę Cheminova za sumę 1,8 mld USD, ustanawiając tym samym największą sumę dla tego typu transakcji w Danii w 2015 roku.


Największymi źródłami bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Danii w ostatnich latach są przede wszystkim  inne kraje Europy i Japonia. Coraz częściej w stronę Danii swoją uwagę kierują także inwestorzy z Chin. Jednym z przykładów takich inwestycji jest firma Bao Xin Trading, eksportująca z Danii do Chin produkty mięsne wysokiej jakości, czy firma kosmetyczna Zhongshang, która planuje otwarcie swojego oddziału w Kopenhadze.


Szwecja

Szwecja jest na liście FDI Confidence Index już trzeci rok z rzędu, przy czym w odniesieniu do wyników z 2015 roku zajmuje miejsce o 4 pozycje niższe, plasując się obecnie na pozycji 22. Podobnie jak  inne skandynawskie państwa, dzięki dostępowi do infrastruktury high-tech, Szwecja jest szczególnie atrakcyjna dla inwestorów w branżach takich jak czysta energia, telekomunikacja, IT czy opieka zdrowotna. 
Jedną z większych transakcji fuzji/przejęcia w 2015 roku było przejęcie przez Infinera, amerykańskiego dostawcę  oprogramowania i optycznych układów scalonych, firmy Transmode – szwedzkiego dostawcy rozwiązań sieciowych dla telekomunikacji za kwotę 351 mln USD.
Szwecja szybko staje się także atrakcyjnym hubem technologicznym za sprawą warunków sprzyjających przedsiębiorczości i współpracy, a także wysokiego poziomu umiejętności i talentów oraz silnej infrastruktury IT. W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2015 roku, 180 inwestorów, w tym kilka spółek krajowych, zainwestowało ponad 1 miliard USD w szwedzkie start-upy z branży nowoczesnych technologii, w tym handlu elektronicznego, technologii muzycznych i oprogramowania.


Norwegia

Norwegia w tegorocznym indeksie znalazła się na pozycji 25. Napływ BIZ do Norwegii oscylował wokół kwoty 16 mld USD rocznie w ostatnich latach, pomimo znaczącego spadku tej sumy do zaledwie 8,7 mld w roku 2014. Za przyczynę tego stanu uznaje się niski poziom światowych cen ropy naftowej (eksport ropy i gazu stanowi 22 procent norweskiego PKB ), ale MFW prognozuje, że wzrost gospodarczy w Norwegii wyniesie średnio 1,4 % w ciągu najbliższych trzech lat.


Przyczynić ma się do tego między innymi rządowy program reform skierowany na zwiększenie wydajności i poziomu zatrudnienia, a co za tym idzie wzrost inwestycji i pobudzenie wzrostu gospodarczego. Jednym z jego elementów jest uchwalona w styczniu 2016 r. ustawa o obniżeniu stawki podatku od osób prawnych z 27 procent do 22 procent w 2018 roku.


2016 A.T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index® –  pełna lista krajów:

1. USA
2. Chiny
3.  Kanada
4. Niemcy
5. Wielka Brytania
6. Japonia
7. Australia
8. Francja
9.  Indie
10. Singapur
11. Szwajcaria
12. Brazylia
13. Hiszpania
14. Holandia
15. Tajwan
16. Włochy
17. Korea Południowa
18. Meksyk
19. Belgia
20. Dania
21. Tajlandia
22. Szwecja
23. Irlandia
24. Szwecja
25. Norwegia