Wczoraj, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odbyło się spotkanie w sprawie nowego systemu rezerwacyjnego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Polska Izba Turystyki wskazuje, iż nowe zasady są niekorzystne dla branży turystycznej. Ze stanowiskiem i sprzeciwem Izby w tej sprawie Prezes Paweł Niewiadomski zapoznał osobiście Ministra Tomasza Jędrzejczaka w styczniu br., prosząc o interwencję i wsparcie. O stanowisku Izby Wiceprezes Dariusz Wojtal poinformował pisemnie Dyrektora Muzeum oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas wczorajszego spotkania uzgodniono, że od kwietnia br. będzie możliwość bezkosztowej anulacji grup na 14 dni przed terminem wizyty w Muzeum. Uzgodniono również, że dalsze rozmowy dotyczące współpracy Muzeum z branżą będą prowadzone już bezpośrednio przez Dyrekcję Muzeum z przedstawicielami touroperatorów.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl