Grupa Polskiego Holdingu Hotelowego ze względu na obecną sytuację epidemiczną w kraju
w piątek, 6 listopada ponownie uruchomi izolatoria. W Poznaniu tę funkcję pełnić będzie Moxy
Poznań Airport, aktualnie spełniający rolę bazy noclegowej dla medyków oraz funkcjonujący od
kwietnia jako izolatorium hotel Ikar. Decyzję w sprawie kontynuacji dalszej współpracy podjął
wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

W izolatoriach będą przebywali chorzy na COVID-19 z łagodnym przebiegiem choroby. Do
dyspozycji pacjentów oddane zostały łącznie 284 pokoje. Powstanie izolatorium w Poznaniu
służących zdrowiu jego mieszkańców możliwe było dzięki współpracy grupy PHH z wojewodą
wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem. Udostępnienie obiektu nastąpi na podstawie
wytycznych, zawartych w Zarządzeniach Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzięki temu
zarówno hotel Ikar w Poznaniu, jak i Moxy Poznań Airport zostaną przekształcone w izolatoria,
które będą obsługiwane przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski mi. Józefa Strusia w Poznaniu.
W hotelu Ikar przygotowano 164 pokoje oferujące 264 miejsca. W Moxy Poznań Airport do
dyspozycji będzie natomiast 120 pokoi, każdy z osobnym węzłem sanitarnym.

W budynku izolatorium zostały wyznaczone nieprzecinające się strefy poruszania i przebywania dla
osób chorych i zdrowych. Szpital zapewnia opiekę medyczną, natomiast hotel przygotowuje posiłki.
Ponadto, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski mi. Józefa Strusia w Poznaniu zapewni obsłudze
izolatorium środki ochrony osobistej. Koszty funkcjonowania obiektu pokrywa NFZ.
Polski Holding Hotelowy od samego początku pandemii w marcu br. podjął inicjatywę włączenia się
do walki z nieuchronnie zbliżającym się kryzysem. W porozumieniu z polskimi władzami podjęto
szereg działań społecznych wspierających kadrę medyczną walczącą na pierwszej linii frontu m.in.
poprzez dostarczanie darmowych posiłków służbom medycznym, wsparcie infolinii NFZ oraz GIS,
otwarcie pierwszych w Polsce hoteli dla medyków i izolatoriów oraz udostępnienie pokoi dla
pacjentów onkologicznych Instytutu Matki i Dziecka.