Dyrektor Czech Tourism Polska Ivana Bilkova zaprosiła gości do Pałacu Prymasowskiego w Warszawie na prezentację planów marketingowych Czech na rok 2015.

Podczas prezentacji opisała przygotowane z myślą o miłośnikach narciarstwa nowości na nadchodzący sezon zimowy, przedstawiła propozycje programów wycieczek do Czech oraz ciekawostki i aktualne informacje. W spotkaniu wziął udział reprezentujący Polską Izbę Turystyki Sekretarz Generalny Tomasz Rosset, który omówił z Dyr. Ivaną Bilkovą możliwości współpracy promocyjnej w przyszłym roku. Prezentację z konferencji znajdziesz  www.uschovna.cz/en/zasilka/CE7G3V3GBHWK8JFP-SC3, aktualne informacje dot. Czech  http://www.czechtourism.com/pl/press/home/

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl