Miniony sezon wakacyjny był niewątpliwie specyficzny dla
wszystkich usług związanych z podróżowaniem. Branża turystyczna skoncentrowała się głównie na
zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa w ramach oferowanych usług, ale musiała także
dostosować się do zmieniających się zachowań konsumentów. Na podstawie danych FlixBusa,
lidera dalekobieżnych połączeń autobusowych w Europie, pasażerowie rezerwowali podróże z
mniejszym wyprzedzeniem i na letni wypoczynek częściej wybierali kierunki krajowe.
Po kilku miesiącach funkcjonowania w nowych warunkach, w tym stosowania rozszerzonych
procedur bezpieczeństwa i higieny, FlixBus zebrał i przeanalizował opinie klientów na temat ich
doświadczeń z podróżowania w sezonie letnim. Ogółem, ponad 65% pasażerów oceniło swoje
doświadczenie z podróży jako pozytywne 1 . Najniżej oceniona została punktualność, co może mieć
związek z ograniczeniami i opóźnieniami na granicach.

– To budujące, że pomimo dodatkowych ograniczeń w podróży i obowiązku stosowania się do
rozszerzonych zasad bezpieczeństwa, aż 2/3 pasażerów FlixBusa przyznało, że jest zadowolonych z
naszych usług, oceniając czystość autobusów, jako jeden z głównych czynników satysfakcji –
komentuje Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce, na Ukrainie i w krajach
bałtyckich.
Wśród pasażerów FlixBusa w Polsce, Estonii, na Łotwie, Litwie i Ukrainie stan autobusu, w tym jego
czystość i higiena oceniany był średnio na 4,36 punktów na 5 możliwych, a obsługa kierowców, w tym
informowanie o obowiązujących procedurach bezpieczeństwa, osiągnęły średnią 4,05 na 5 2 .
– Nadal, bardzo ważne jest, aby środki ochrony były przestrzegane zarówno przez przewoźników, jak i
pasażerów i każda ze stron jest w takim samym stopniu odpowiedzialna za utrzymanie bezpiecznych
warunków podróży. Ostatnie badania przeprowadzone przez instytut Roberta Kocha w Niemczech
pokazują, że tylko 0,2% zakażeń koronawirusem wynikało z użycia transportu publicznego, a w
badaniu przeanalizowano 55 tys. przypadków – mówi Leman – W większości przypadków, w
transporcie publicznym ludzie zachowują się bardziej odpowiedzialnie i zwracają szczególną uwagę
na bezpieczeństwo, stąd ryzyko zakażenia maleje. Zdecydowanie jest to coś, co powinniśmy wszyscy
kontynuować.

Jak i gdzie podróżowaliśmy tego lata?
W minionym sezonie letnim branża turystyczna mogła zauważyć również znaczące zmiany w
zachowaniach klientów. Poza zwracaniem szczególnej uwagi na podejmowane działania w zakresie
bezpieczeństwa, podróżni byli bardzo ostrożni w wyborze miejsca docelowego i znacznie częściej
rezerwowali swoje podróże w ostatniej chwili. Wyprzedzenie, z jakim rezerwowane były podróże,
skróciło się do średnio 10 dni przed odjazdem, w porównaniu do 16 dni w poprzednim sezonie.
Pasażerowie FlixBusa, którzy mogli wybierać spośród ponad 250 europejskich destynacji, najchętniej
wybierali: