W roku 2014 zaplanowano w Kopenhadze ponad 200 różnych konferencji, seminariów, specjalistycznych spotkań i wycieczek pod wspólną nazwą „Sharing Copenhagen” (Podziel się Kopenhagą).
Celem projektu jest propagowanie kopenhaskich rozwiązań, dzięki którym stolica Dani zyskała zaszczytne miano Zielonej Stolicy Europy 2014.
Jako pierwsze w cyklu wymienione zostało nietypowe wydarzenie.

23 stycznia 150 „morsów” zanurzyło się w czystych wodach kopenhaskiego portu zamienionego na miejskie kąpielisko.
Oto relacja z tego wydarzenia:
www.youtube.com/watch?v=iCh3st1DWCs&feature=youtu.be

Źródło:
www.sharingcopenhagen.dk

Styczeń 2014
Kopenhaga zdobyła zaszczytne miano „Europejskiej Zielonej Stolicy 2014”

Kopenhaga zdobyła zaszczytne miano „Europejskiej Zielonej Stolicy 2014” zwyciężając jedenaście innych miast.
W uzasadnieniu swojego werdyktu Komisja Europejska zwróciła uwagę na to, że mieszkańcy stolicy Danii często za środek transportu wybierają rower, mogą się kąpać w czystych wodach miejskiego portu, a ostatnio przedstawili zmierzający we właściwym kierunku bilans emisji dwutlenku węgla.

Kopenhaga zajmuje powierzchnię 74.4 km2, jest stolicą Danii i jej najludniejszym miastem, liczącym 541 989 mieszkańców (2011).
W Kopenhadze partnerstwo publiczno-prywatne jest centralnym elementem strategii na rzecz innowacji ekologicznych i zrównoważonego zatrudnienia. Miasto współpracuje z firmami, uczelniami i organizacjami w ramach specjalnych grup poświęconych rozwojowi i wdrażaniu idei ekologicznego rozwoju. Przykładowo projekt Przystani Północnej obejmował będzie „Zielone laboratorium“ zajmujące się głównie ekologicznymi technologiami, a model ten będzie można przenieść do innych miast.
Ten przykład ekologicznego rozwoju gospodarczego, który uwzględnia problemy  środowiskowe, ekonomiczne i społeczne, można z powodzeniem powielać w okolicach stolicy i na bardziej oddalonych od niej terenach.

Miasto neutralne pod względem emisji CO2 przed rokiem 2025
Jury konkursu wyróżniło Kopenhagę jako dobry model do naśladowania pod względem planowania i projektowania przestrzeni miejskiej. Stolica Danii była także swego rodzaju pionierem w zakresie transportu, gdyż przyjęła sobie za cel przekształcenie się w miasto, które będzie najwygodniejsze na świecie dla rowerzystów. Zgodnie z założeniem do 2015 roku 50% ludności ma dojeżdżać do pracy lub szkoły na rowerze (w 2010 roku odsetek ten wyniósł 35%), dzięki czemu przed 2025 rokiem miasto będzie neutralne pod względem emisji CO2. Z punktu widzenia efektywności energetycznej, około 75% redukcji emisji CO2 wynikać będzie z inicjatyw związanych z systemem energetycznym miasta, głównie ze zwiększenia udziału energii odnawialnej w miejskim systemie grzewczym.
Zdaniem jury Kopenhaga jest miastem odnoszącym ogromne sukcesy i wzorcem do naśladowania w zakresie ekologicznej gospodarki, gdyż łączy skuteczną strategię komunikacyjną z zaangażowaniem niezbędnym do odgrywania roli wzorca dla Europy i innych części świata.

Marzenie rowerzysty
Mieszkańcy Kopenhagi i inne zainteresowane strony w znacznym stopniu zaangażowały się w inicjatywę KARMA, której celem jest promocja jazdy na rowerze, oraz miejską strategię na rzecz pieszych. Działania komunikacyjne mające na celu zaangażowanie obywateli są bardzo skuteczne, gdyż mieszkańcy Kopenhagi czują, że są jednym z elementów składających się na całe rozwiązanie.

Źródło:
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2014-copenhagen/index.html