Remigiusz Dróżdż został prezesem Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki na kolejną kadencję. Wybory do zarządu i rady oddziału odbyły się 26 marca 2015 roku na
walnym zgromadzeniu członków, które zatwierdziło również zmianę siedziby oddziału.

W marcu 2015 minęła czteroletnia kadencja zarządu Pomorskiego Oddziału PIT. Podczas walnego zgromadzenia członków, zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności. Swoje sprawozdanie przedstawiła również komisja rewizyjna. Walne zgromadzenie udzieliło absolutorium zarówno zarządowi, jak i komisji rewizyjnej. Wśród gości, którzy wzięli udział w walnym zgromadzeniu znalazł się m.in. prezes PIT Paweł Niewiadomski.

Odbyły się też wybory do zarządu nowej kadencji. Prezesem oddziału ponownie wybrany został Remigiusz Dróżdż. W skład zarządu weszli również: Grzegorz Lew, Eugeniusz Tatara, Bogdan Donke, Maciej Wójcik, Piotr Bęla i Agnieszka Kowalczyk.

„Konkretne plany dotyczące prac nowo wybranych władz oddziału zatwierdzone zostaną po pierwszym posiedzeniu zarządu, które odbędzie się po Świętach Wielkanocnych. Z pewnością będziemy chcieli kontynuować najważniejsze działania z poprzedniej kadencji.” – komentuje Remigiusz Drożdż.

„Wśród nich znajdują się działania związane z walką z tzw. szarą strefą w turystyce, a także lobbing na rzecz zmiany terminu letnich wakacji. Kwestia ta jest szczególnie ważna dla naszych członków, a związana jest ze specyfiką regionu. Wielu spośród zrzeszonych w naszych szeregach przedsiębiorców to gestorzy bazy hotelowej na Pomorzu.” – dodaje.

W ramach walki z szarą strefą w turystyce, Pomorski Oddział PIT zorganizował spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Urzędu Skarbowego, Kurii oraz placówek edukacyjnych. Celem spotkania było wypracowanie standardów organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Pomorski Oddział Polskiej Izby Turystyki organizuje również kursy menedżerskie z turystyki, gastronomii, hotelarstwa, Spa & Wellness oraz ubezpieczeń, a także szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Bierze udział w study tourach, których celem jest nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami branży na rynkach kluczowych dla pomorskich przedsiębiorców turystycznych. Corocznie organizuje również Bale Turystyki, Festyny Szkoleniowo Rodzinne i bierze udział w najważniejszych turystycznych imprezach targowych w Polsce i za granicą.

W kadencji poprzedniego zarządu podpisane zostało porozumienie z Gdańską Organizacją Turystyczną celem promocji członków PIT na targach zagranicznych, a także porozumienie z Państwowym Przedsiębiorstwem  Administracja Wolnej Strefy Gospodarczej Grodnoinwest. Odbył się też wyjazd studyjny na Białoruś, a także wizyta delegacji z Grodna. Podpisano  również porozumienie z Departamentem Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego Republiki Białoruś.

Podczas walnego zgromadzenia członków Pomorskiego Oddziału PIT przeprowadzono również wybory do komisji rewizyjnej. W jej skład ponownie weszli: Wiesław Niechwiedowicz, Danuta Kotłowska oraz Krzysztof Kossakowski. Uchwalono również nowy budżet i uzupełniono skład delegacji na walne zgromadzenie członków PIT.

Walne zgromadzenie członków Pomorskiego Oddziału PIT zatwierdziło również zamianę siedziby. Od 1 kwietnia Oddział przeprowadza się do lokalu przy ul. Korzennej 18 w Gdańsku.