„Kajakiem przez Pomorze”

Województwo zachodniopomorskie poszukuje agencji, która przygotuje strategię dla nowej marki turystycznej.

Do jej zadań należeć będzie m.in. przygotowanie strategii komunikacji.

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. badania wśród kajakarzy, stworzenie identyfikacji wizualnej, opracowanie strategii komunikacji (uwzględniającej działania marketingowe i PR), przygotowanie materiałów i wydarzeń promocyjnych oraz przeprowadzenie konsultacji. Organizator przetargu nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty można składać do 8 kwietnia. Będą one oceniane z uwzględnieniem ceny (90 proc. pkt) i zaproponowanego terminu wykonania zamówienia (10 proc.).