Ponad 3 mln zł na wykonanie termomodernizacji budynków oświatowych i Ośrodka Sportu i Rekreacji „HURGAN” otrzyma gmina Wołomin. Natomiast ponad 2,5 mln zł dofinansowania na utworzenie Muzeum Polskiej Wódki trafi do Fundacji Polska Wódka. Na realizację tych projektów przeznaczono ponad 5,5 mln zł z RPO WM 2014-2020.

 

 

 

temat                 podpisanie dwóch umów dotyczących realizacji projektów w ramach Regionalnego
                         Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

 

miejsce              siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
                         ul. Jagiellońska 26, sala konferencyjna (IV piętro)

 

termin                 19 września 2017 r. (wtorek), godz. 9:15

 

uczestnicy          Elżbieta Lanc – członek zarządu województwa mazowieckiego, 

                         Elżbieta Grażyna Radwan – burmistrz gminy Wołomin,

                         Edyta Zbieć – zastępca burmistrza gminy Wołomin,

                         Marta Maliszewska – skarbnik gminy Wołomin,

                         Andrzej Szumowski – prezes zarządu Fundacji Polska Wódka.

 

Projekty otrzymają unijne dofinansowanie w ramach konkursów z Działania 4.2 Efektywność energetyczna i Działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Serdecznie zapraszamy,