Poszukiwanie skarbów za pomocą odbiornika GPS to nowa propozycja dla osób, które chcą w niebanalny sposób zwiedzać Mazowsze, dobrze się przy tym bawiąc. Nowy produkt turystyczny zostanie wprowadzony dzięki unijnemu dofinansowaniu w ramach RPO WM 2007-2013. Będzie dostępny na terenie dwudziestu ośmiu mazowieckich powiatów.

Umowę w tej sprawie podpisali członkowie zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska i Wiesław Raboszuk oraz zastępca dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Wojciech Rzewuski.

Geocaching, bo o tym mowa to popularna gra terenowa skierowana do poszukiwaczy przygód w każdym wieku. Tajemniczy geocache to nic innego jak ukryty pojemnik. W Polsce stosuje się także inne jego nazwy np.: „skrzynka”, „skrytka” albo „kesz”. Najczęściej te zagadkowe skrzynki umieszczane są na terenie miejsc atrakcyjnych turystycznie. Aby odszukać skrytkę, należy posługiwać się współrzędnymi geograficznych i właśnie ten element wyróżnia geocaching na tle innych gier terenowych.Na terenie Polski znajduje się prawie 14 tys. skrytek, z których aż 11,5 tys. jest aktywnych. Skrytki zostały znalezione już ponad pół miliona razy, co daje średnio 40 znalezień jednej skrytki.

Na Mazowszu projekt będzie realizowany na terenie dwudziestu ośmiu powiatów*. Na siedmiu szlakach zostanie ukrytych łącznie 50 skrzynek. Trasy przebiegać będą głównie przez tereny gospodarstw agroturystycznych oraz obszary NATURA 2000 – parki krajobrazowe, pomniki przyrody oraz obiekty historyczne, cenione w lokalnym środowisku. Dzięki dofinansowaniu zostanie zakupionych 50 urządzeń GPS, które będą wypożyczane właścicielom gospodarstw agroturystycznych na potrzeby turystów.

Ponadto w ramach przyznanej dotacji wydany zostanie katalog „Turystyka wiejska na Mazowszu”. Wszyscy zainteresowani znajdą w nim opisy 250 obiektów turystyki wiejskiej współpracujących z MODR, w tym obiekty wytypowane w geocachingu. W publikacji nie zabraknie również zdjęć i prezentacji wszystkich atrakcji oferowanych przez gospodarzy. Przygotowana zostanie również broszura informacyjna – „Geocaching innowacyjną formą produktu turystyki wiejskiej na Mazowszu”.

Całkowita wartość projektu to ponad 420 tys. zł., unijne dofinansowanie stanowi85 proc. wartości projektu.

*Projekt będzie realizowany w powiatach węgrowskim, siedleckim, łosickim, ostrołęckim, przasnyskim, makowskim, sierpeckim, płockim, gostynińskim, sochaczewskim, grodziskim, żyrardowskim, kozienickim, Radomskim, białobrzeskim, lipskim, szydłowieckim, pułtuskim, płońskim, ciechanowskim, mławskim, żuromińskim, wołomińskim, legionowskim, nowodworskim, pruszkowskim, piaseczyńskim i otwockim.