Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre w ramach różnorodnych działań organizuje pomoc dla potrzebujących. W ostatnich miesiącach dzięki projektowi Global Week of Service oraz inicjatywie pracowników, udało się wyremontować stołówkę oraz stworzyć nową salę do integracji sensorycznej w Domu Dziecka nr 9 w Warszawie przy ul. Korotyńskiego.

 

Hotel zorganizował Wielką Loterię, aby wesprzeć wspomniane akcje charytatywne. W związku z ogromnym zaangażowaniem pracowników w zbieranie funduszy, udało się nie tylko wyremontować wspomniane pomieszczenia, ale także profesjonalnie wyposażyć salę do integracji sensorycznej tworząc nowe możliwości i udogodnienia dla podopiecznych z Domu Dziecka. Z sali korzystać będą mogły dzieci, które wymagają profesjonalnego wsparcia w rozwoju przy użyciu terapii sensorycznej bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Dom Dziecka.

„Placówka nigdy z własnych środków nie byłaby w stanie wyposażyć sali do Integracji Sensorycznej, dlatego inicjatywa pracowników hotelu Hilton była nieoceniona. Tym bardziej, że nie była to pierwsza pomoc udzielona naszemu Domowi. Współpraca, niezależnie od podejmowanych, bardzo różnorodnych działań, zawsze przebiega doskonale, w atmosferze zrozumienia, serdeczności i przyjaźni”, powiedziała pani Anna Kaszuba, Dyrektor Domu Dziecka nr 9 w Warszawie.

Erwin Verhoog, Dyrektor Generalny hotelu Hilton Warsaw wspomniał o wspaniałym klimacie współdziałania wśród pracowników hotelu, o tym, że wszyscy członkowie zespołu byli zaangażowani w realizację tego przedsięwzięcia. Filozofia marki Hilton opiera się na przekonaniu, iż należy działać na rzecz społeczności lokalnych, w których funkcjonują poszczególne hotele. Erwin Verhoog powiedział: „Jest to ważna część naszej kultury, część naszej tożsamości. Jesteśmy niezwykle szczęśliwi mogąc stworzyć nowe miejsce, które w namacalny i konkretny sposób będzie pozytywnie wpływać na życie dzieci”.

2 grudnia 2013 roku nastąpiło oficjalne przekazanie odnowionej i wyposażonej sali do integracji sensorycznej. W uroczystości wzięła udział pani Anna Kaszuba, Dyrektor Domu Dziecka nr 9, Erwin Verhoog, Dyrektor Generalny Hilton Warsaw Hotel & Convention Centre, podopieczni Domu Dziecka oraz pracownicy hotelu.