Niepokorny i z dawien dawna na drodze ku nowoczesności: Magdeburg poświęcił obszerną wystawę retrospektywną swojej roli prekursora reformacji i luterańskiego przeciwbieguna dla cesarstwa i kościoła katolickiego. Tamtejsze Muzeum Historii Kultury jeszcze do końca stycznia 2018 prezentuje ponad 250 eksponatów wypożyczonych z 42 kolekcji z całego świata

 

Prezentowane eksponaty, wśród których znajdują się stare dokumenty i cenne malowidła, dobitnie świadczą o wcześnie zrodzonym, żywiołowym duchu przemian w hanzeatyckim mieście. Magdeburg, wówczas zwany Megedeborch i liczący ponad 30 tys. mieszkańców, był w XVI wieku jednym z największych i najważniejszych miast dawnego niemieckiego cesarstwa.

 

Tu w 1524 wielokrotnie głosił swe nauki Marcin Luter, wtedy jeszcze jako mnich katolicki. Wiele katolickich gmin kościelnych podążyło za ideami reformacji. Miasto stało się azylem dla zbiegłych protestantów prześladowanych za swą wiarę. W 1547 odmówiło poddania się cesarzowi Karolowi V. Magdeburg pozostał wierny wyznaniu ewangelickiemu i zasłynął daleko poza granicami kraju jako „Kancelaria Pana Boga”.

 

Organizatorzy tej pouczającej wystawy pomyśleli także o młodszych zwiedzających i ich rodzinach oferując specjalne warsztaty. Szczególnie żywe emocje towarzyszą osobistemu wypróbowaniu zrekonstruowanej prasy drukarskiej z czasów reformacji i własnoręcznej produkcji druków, które można zabrać ze sobą do domu.

 

Informacje o wystawie

 

Niemiecki: http://www.khm-magdeburg.de/ausstellungen/vorschau/gegen-kaiser-und-papst-magdeburg-und-die-reformation.html

Ulotka dot. wystawy: http://www.khm-magdeburg.de/data/mediapool/2017-ausstellungsflyer_gegen_kaiser_und_papst_dt.pdf

Angielski: http://www.khm-magdeburg.de/data/mediapool/160810_gegen_kaiser_und_papst-flyer_engl_1.pdf

 

Informacje o Roku Reformacji w Niemczech i wszystkich trzech wystawach specjalnych w kraju

 

Niemiecki: https://www.luther2017.de/de/

Angielski: https://www.luther2017.de/en/

 

Podróże po Magdeburgu

 

Deutsch: http://www.magdeburg-tourist.de

Englisch: http://www.magdeburg-tourist.de/index.php?La=2

 

Saksonia-Anhalt dla turystów

 

Niemiecki: http://www.sachsen-anhalt-tourismus.de/

Angielski: http://www.saxony-anhalt-tourism.eu