Już 16 marca 2015 na Stadionie Narodowym zaczyna się Meetings Week – tygodniowy cykl konferencji Przemysłu Spotkań. Przemysł Spotkań jest najmniej znanym przemysłem w Polsce. W rozwiniętych krajach Unii PS generuje 3-4% GDP. W Wielkiej Brytanii jest 17 pod względem wielkości i zapewnia 1 milion miejsc pracy rocznie.

Dzień pierwszy otwiera cykliczny program Poland Meetings Destination otwarty dla szerokiej publiczności i mediów zainteresowanych rozwojem branży eventowo – konferencyjnej. W dyskusjach panelowych poruszane będą kwestie związane z warunkami jakie powinniśmy stworzyć w Polsce aby wspierać rozwój tego sektora.

Jednym z prelegentów będzie Tom Hulton Director of International Relations, IMEX – największych targów turystyki biznesowej i przemysłu spotkań.

Konferencję uroczyście otworzy Tomasz Jędrzejczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Ireneusz Raś, przewodniczący sejmowej komisji ds. kultury fizycznej, sportu i turystyki, Prezes POT Rafał Szmytke i wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Inicjatywę od początku wspiera Warszawska Organizacja Turystyczna i Warsaw Convention Bureau.

 

Więcej na

http://polandmeetingsdestination.com/pages/index.php?lang=pl

meetingsweek.pl