Dziewięć firm złożyło oferty w przetargu na promocję polskiej gospodarki w Brazylii i Kanadzie. W podzielonym na dwie części przetargu zwyciężyły agencje M Promotion (promocja w Kanadzie) i Międzynarodowe Targi Poznańskie (promocja w Brazylii).

Do zadań wybranych agencji należeć będzie m.in. organizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy oraz kontrahentów, promocja polskiej gospodarki na targach, opracowanie i publikacja materiałów informacyjno-promocyjnych oraz organizacja konferencji.

Agencja M Promotion złożyła ofertę opiewającą na 1,2 mln zł, natomiast MTP wyceniła zamówienie na 1,6 mln zł. W części przetargu dotyczącym Kanady poza M Promotion oferty złożyły następujące firmy: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Sun & More, Międzynarodowe Targi Poznańskie, agencja Headlines oraz Ageron Polska.

W części dotyczącej Brazylii wpłynęło 6 ofert: poza MTP zgłosiły się firmy Sun & More, VMG, Bio – Tech Consulting, Contemporanea Eventi Polska i Ageron Polska.