Fundacja Camerata Varsovia otrzymała środki na przewodnik kulturalny, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki klasycznej. Umowę na unijne dofinansowanie podpisali dziś wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz prezes zarządu Fundacji Camerata Varsovia Elżbieta Siczek.

E-przewodnik promujący muzykę klasyczną oraz sztukę współczesną np. street art to projekt, na który Fundacja Camerata Varsovia otrzyma wsparcie z UE w wysokości ponad 286 tys. zł.

Internetowy przewodnik kulturalny jest skierowany do twórców, amatorów i entuzjastów w szczególności muzyki klasycznej, ale również do osób poszukujących informacji o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych na Mazowszu i w kraju. Oprócz przewodnika powstanie również specjalny moduł społecznościowy – forum, na którym użytkownicy będą mogli wymieniać się informacjami o najciekawszych inicjatywach kulturalnych, pomysłami, a także spostrzeżeniami na temat muzyki poważnej. To doskonała oferta zarówno dla warszawiaków, jak i turystów z całej Polski i z zagranicy. Informacje w przewodniku będą dostępne w języku angielskim. Dzięki zastosowanym systemom usprawniającym, będą mogły z niego korzystać osoby niepełnosprawne, w tym słabowidzące.  

Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim krzewienie twórczości amatorskiej w takich dyscyplinach jak muzyka chóralna oraz śpiew solowy, muzyka kameralna, malarstwo, grafika oraz fotografia, teatr, taniec czy street art.

W ramach projektu powstaną również materiały w wersji drukowanej – ulotki i informator.

Tytuł projektu: Stworzenie i rozwój e-przewodnika informacji kulturalnej z uwzględnieniem twórczości amatorskiej muzyki klasycznej
Beneficjent: Fundacja Camerata Varsovia
Całkowita wartość projektu: 381 792,00 zł
Kwota dofinansowania: 286 344,00 zł
Działanie: 6.1. Kultura