Oddział Mazowiecki zorganizował dla członków kolejne śniadanie biznesowe, tym razem poświęcone turystyce wyjazdowej.

Dyskutowano głównie o istniejącym systemie zabezpieczeń, proponowanych zmianach, projekcie nowej dyrektywy unijnej i kwestiach związanych z ubezpieczeniami. W spotkaniu wzięli udział Prezes Oddziału Dariusz Wojtal, Wiceprezes Cezary Kasprowicz, Skarbnik Mariola Kaczmarek oraz członkowie zainteresowani poruszaną tematyką, a także Sekretarz Generalny PIT Tomasz Rosset.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl