Dzień po wygaśnięciu V kadencji Rady POT Minister Sportu i Turystyki powołał jej następców.

Wśród nowych członków Rady samorząd gospodarczy reprezentował będzie Andrzej Kindler – Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki. Rada będzie pełniła swoje obowiązki do 8 lutego 2018 roku. Podkreślając oczekiwania i rolę POT, Polska Izba Turystyki liczy na większą otwartość względem przedsiębiorców: organizatorów turystyki przyjazdowej i gestorów bazy noclegowej.

Pełny skład Rady Programowej Polskiej Organizacji Turystycznej VI kadencji znajduje się tutaj.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl