Rainbow od 26 lat organizuje zagraniczne wczasy i wycieczki objazdowe na całym świecie. Teraz działa również lokalnie. Właśnie podpisał umowę z Fundacją Gajusz i wspiera jej działania na rzecz nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin z województwa łódzkiego.
Pod opieką Fundacji Gajusz znajdują się nie tylko nieuleczalnie chore dzieci, ale również ich rodzeństwa, dla których organizowane są spotkania, zajęcia pozalekcyjne i wyjazdy integracyjne, a także kolonie. Rainbow wesprze te działania w najlepiej znany sobie sposób – sfinansuje tegoroczny wyjazd wakacyjny dla podopiecznych fundacji.
„Rainbow od chwili powstania, 26 lat temu, ma siedzibę w Łodzi. Tu prowadzimy nasz biznes i chcemy działać na rzecz lokalnej społeczności. Uważamy za bardzo ważne wspieranie lokalnych inicjatyw, które poprawiają jakość życia mieszkańców Łodzi i regionu. Niewątpliwie do takich inicjatyw należą działania Fundacji Gajusz, który od 20 lat pomaga nieuleczalnie chorym dzieciom i ich rodzinom” – mówi prezes Rainbow – Grzegorz Baszczyński. „Wakacje to nasza specjalność, więc tym chętniej uczestniczymy w tym projekcie. Podopieczni fundacji i ich rodziny na co dzień mierzą się z najtrudniejszymi sytuacjami, jesteśmy więc zadowoleni, że dzięki naszej współpracy dzieci będą miały wspaniałe wakacyjne wspomnienia” – dodaje prezes Baszczyński.

Fundacja Gajusz prowadzi 3 hospicja: domowe, stacjonarne i perinatalne:

• Hospicjum Domowe dla Dzieci Ziemi Łódzkiej
Dzięki działalności hospicjum chore dzieci mogą przebywać wśród bliskich, w domu. Jego celem jest wszechstronna pomoc przewlekle i nieuleczalnie chorym dzieciom oraz ich rodzinom – istotna poprawa jakości życia podopiecznych, dawanie nadziei w najtrudniejszych chwilach, kiedy nie można powiedzieć, że wszystko będzie dobrze.
• Hospicjum stacjonarne
Niestety nie wszystkie nieuleczalnie chore dzieci wymagające opieki paliatywnej mogą przebywać w domach rodzinnych. To właśnie z myślą o nich podjęto trud utworzenia hospicjum stacjonarnego (Pałacu), jedynego miejsca o takim profilu w centralnej Polsce. W Pałacu może przebywać jednocześnie kilkanaścioro dzieci. 
• Hospicjum Perinatalne
Pod jego opieką są rodziny, u których w trakcie ciąży rozpoznano nieuleczalną wadę płodu. Hospicjum zapewnia ciągłą, kompleksową pomoc od momentu diagnozy, przez całą ciążę, aż do porodu oraz opiekę nad chorym noworodkiem.