– Wyniki zgodne z planem.
– Wdrożenie dalszych, intensywnych działań w zakresie zwiększenia efektywności.
– Dobre wyniki SAS w Polsce.

Sierpień – Październik 2014 (Ostatni kwartał roku finansowego 2014)

• Dochód przed opodatkowaniem i uwzględnieniem kosztów bezzwrotnych: 789 mln SEK (601)
• Przychody: 10 966 mln SEK (11 059)
• Przychody jednostkowe (PASK) spadły o 0,1 %
• Koszt jednostkowy (CASK) zmniejszył się o 1,1% [1]
• Marża EBIT: -2.3% (16.5%)
• Dochód przed opodatkowaniem: -450 mln SEK (1 568)
• Dochód netto za okres: -303 mln SEK (1 465)
• Zysk na akcję zwykłą: -1, 21 SEK (4,45)
• Zarząd zaproponował, aby za rok obrachunkowy 2013/2014 akcjonariuszom SAS AB nie została wypłacona dywidenda
• Zarząd zaproponował dywidendę w wysokości 50 SEK za akcję posiadaczom akcji uprzywilejowanych

*Adnotacje:
Dane porównawcze za analogiczne okresy w poprzednim roku rozliczeniowym (podane w nawiasach) obejmują także dane Widerøe za okres sierpień-wrzesień 2013
[1] Po uwzględnieniu różnic kursowych, bez uwzględnienia paliwa lotniczego

Kluczowe punkty – czwarty kwartał 2014 (okres sierpień- październik 2014):

• Dochód przed opodatkowaniem i uwzględnieniem kosztów bezzwrotnych wyniósł 789 mln SEK
• Liczba pasażerów wzrosła o 590 tysięcy
• Wskaźnik wykorzystania miejsc wzrósł do 77,4%
• Liczba członków programu lojalnościowego SAS EuroBonus wzrosła o 160 tysięcy

Listopad 2013 – Październik 2014 (wyniki roczne)

• Dochód przed opodatkowaniem i uwzględnieniem kosztów bezzwrotnych: 347 mln SEK (919) (w tym pozytywny wpływ zmienionych warunków emerytalnych)
• Przychody: 38 006 mln SEK (42 182)
• Przychody jednostkowe (PASK) spadły o 5,8 %
• Koszt jednostkowy (CASK) zmniejszył się o 3,9% [2]
• Marża EBIT: 0,4% (6,2%)
• Dochód przed opodatkowaniem: -918 mln SEK (1 648)
• Dochód netto za okres: -719 mln (1 358)
• Zysk na akcję zwykłą: -3, 03 SEK (4,12)

*Adnotacje:
Dane porównawcze za analogiczne okresy w poprzednim roku rozliczeniowym (podane w nawiasach) obejmują także dane Widerøe za okres listopad 2012-wrzesień 2013
[2] Po uwzględnieniu różnic kursowych, bez uwzględnienia paliwa lotniczego i zmienionych warunków emerytalnych na łączną kwotę 450 mln SEK w okresie luty-kwiecień 2013

Kluczowe punkty na rok 2015:

• Wdrożenie dalszego planu oszczędnościowego o wartości 2,1 mld SEK
• Przejęcie przez SAS linii Cimber >>>
• Uruchomienie nowego bezpośredniego połączenia SAS na trasie Sztokholm – Hongkong, zaplanowane na wrzesień 2015.

Pełna treść raportu ( w języku angielskim) >>>

Komentarz Rickarda Gustaffsona, prezesa i dyrektora zarządzającego SAS

„SAS wdrożył zapowiadane rozwiązania na rzecz poprawy efektywności, co doprowadziło do spadku kosztów jednostkowych. Równocześnie obserwowaliśmy duży wzrost liczby pasażerów, a poprawa współczynnika wykorzystania miejsc w skali rok do roku została odnotowana już ósmy miesiąc z rzędu. Mimo to na zysk miała wpływ silna konkurencja i duża presja na ceny. Trend ten będzie prawdopodobnie kontynuowany.

Zewnętrzne modele działań, przejmowanie niskokosztowych przewoźników i korzystanie z usług agencji zatrudnienia stają się w coraz większym stopniu standardem w branży i oddolnie zmieniają warunki konkurencyjne na europejskim niebie.

Aby stawić czoła tym wyzwaniom i zwiększyć konkurencyjność, podejmujemy dodatkowe, długofalowe działania mające ograniczyć koszty, które obejmują zasięgiem całą naszą aktywność i łącznie zwiększą zysk o 2,1 mld SEK na koniec 2017 roku. Działania te zakładają dalszą optymalizację również w zakresie floty samolotów. W dniu 8 grudnia 2014 r. w ramach tej strategii przejęliśmy duńskiego przewoźnika Cimber, a SAS zamierza w 2015 roku przekazać tej firmie regionalną aktywność realizowaną przez maszyny CRJ900. Ponadto wzbogacamy ofertę dla osób, które często korzystają z naszych usług. W 2015 roku SAS otrzyma pierwszy z nowych samolotów Airbus A330 Enhanced obsługujących trasy dalekiego zasięgu, a we wrześniu uruchomione zostanie nowe bezpośrednie połączenie ze Sztokholmu do Hongkongu”, mówi Rickard Gustafson, prezes i dyrektor zarządzający SAS.

Dobre wyniki SAS w Polsce

• SAS w Polsce w roku finansowym 2014 przewiózł o 15% więcej pasażerów.

Skandynawskie Linie Lotnicze SAS obecnie oferują bezpośrednie loty z największych miast Polski (Warszawa, Poznań, Gdańsk i Wrocław) do najważniejszego portu przesiadkowego Skandynawii – Kopenhagi oraz z Gdańska do stolicy Norwegii – Oslo .
W rezultacie, SAS realizuje blisko 80 bezpośrednich połączeń tygodniowo z Polski do skandynawskich stolic.