Rok 2013 był rekordowy dla norweskiego  eksportu owoców morza, którego wartość w tym okresie osiągnęła 60,4 mld koron norweskich (wzrost o 18,8%).
Kwota ta jest także o 13% wyższa od poprzedniego rekordu w wysokości  53,8 mld NOK (8,7 mld USD), osiągniętego w 2010 roku.

 

W kontekście całej gospodarki – Norwegia osiągnęła w 2013 r. dodatni bilans handlowy (370,5 mld NOK) mimo odnotowanego za ubiegły rok spadku poziomu całkowitego eksportu (899,7 mld NOK, spadek o 3,8%) i rekordowej wysokości importu (529,2 mld NOK).

Źródło: www.norwaypost.no/index.php/business/fishing-and-fish-farming/29436-record-year-for-norwegians-seafood-exports, za Aftenposten