Według szwedzkiego banku centralnego – Riksbanku, koniunktura gospodarcza w tym kraju uległa poprawie od stycznia tego roku.

„Powoli zmierzamy w dobrym kierunku”, „Powolne, ale wyraźne ożywienie”, czy „Teraz planujemy wzrost cen” – to niektóre ze stwierdzeń, jakie pojawiły się w oświadczeniu Riksbanku, w odniesieniu do wyników badania gospodarczego „Business Survey” przeprowadzonego w maju bieżącego roku.

Badanie pokazało, że „poprawa w wynikach gospodarki nie jest wielka, ale zauważalna w większości sektorów. Na zwiększonym popycie z zagranicy skorzystały firmy eksportowe a jednocześnie wzmocnieniu uległ popyt wewnętrzny, częściowo ze względu na wzrost odnotowany w budownictwie mieszkaniowym i rosnącą konsumpcję na poziomie gospodarstw domowych.”

Według badania, wyniki gospodarki w Szwecji w nadchodzącym okresie będą się nadal poprawiać, choć istnieje pewne ryzyko niepowodzeń w gospodarce światowej.

W wydanym przez bank oświadczeniu można także przeczytać, że ”Według firm, utrzymanie poziomu cen w ciągu ostatnich 12 miesięcy było wywołane przez słaby popyt, silną konkurencję i stosunkowo niski wzrost kosztów płacowych i kosztów dóbr pośrednich. Oczekiwania lepszego klimatu gospodarczego w nadchodzącym okresie oznaczają, że firmy planują zwiększenie cen i jednocześnie swoich marż.”

Oczekuje się jednak, że ogólny wzrost cen w ciągu najbliższych 12 miesięcy będzie na umiarkowanym poziomie oraz będzie w dużym stopniu uzależniony od rozwoju aktywności gospodarki.

Źródło: www.swedishwire.com