temat: podpisanie umowy na wykonanie projektu rewaloryzacji siedziby głównej Muzeum Literatury w Warszawie

miejsce: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 20

czas: 4 kwietnia 2016 r. (poniedziałek), godz. 11.30


Nowoczesne i minimalistyczne połączenie istniejących kamienic z nowymi elementami Muzeum Literatury – tak będzie wyglądać odnowiona i rozbudowana siedziba muzeum na starym mieście. Już w poniedziałek w obecności marszałka Adama Struzika zostanie podpisana umowa na wykonanie projektu rewaloryzacji. Jej sygnatariuszami będą Jarosław Klejnocki, dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza i Grzegorz Naumiuk, główny księgowy muzeum oraz Paweł Dadok lider konsorcjum, które wygrało konkurs i przygotuje projekt. Na realizację tego projektu samorząd Mazowsza przekaże dotację w wysokości 2,7 mln zł.

W 2015 r. Muzeum Literatury ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich ogłosiło europejski konkurs na koncepcję rozbudowy siedziby muzeum w tym miejscu, w którym się znajduje. Zgłoszono 24 prace, z których komisja konkursowa wybrała najlepszą. Przygotowali ją Maria Roj, Paweł Dadok, Mariusz Maury oraz Michał Rogowski. Komisja konkursowa uznała, że praca najlepiej rozwiązała (…) problemy funkcjonalne, przestrzenne oraz dotyczące powiązań nowych elementów przekształconej przestrzeni z istniejącymi kamienicami. Koncepcja w twórczy (…) sposób wprowadza nową formę wielofunkcyjnej przestrzeni w zastany kontekst. Właściwa analiza otoczenia zadecydowała o oryginalnej morfologii przekształconej struktury. Nowy kształt przestrzenno-funkcjonalny Muzeum daje szansę jego elastycznego użytkowania, dostosowywania do zmiennych potrzeb.


Umowa zakłada wykonanie przez zwycięskie konsorcjum kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej rewaloryzacji siedziby muzeum. Będzie ona obejmowała m.in.: podpiwniczenie oraz zabudowę dziedzińca wewnętrznego, remont elewacji wszystkich kamienic, wymianę dachów, okien oraz remont i adaptację wszystkich pomieszczeń. Zaprojektowane zostanie również nagłośnienie i systemy multimedialne w sali audiowizualnej. Na przygotowanie dokumentacji projektowej samorząd Mazowsza zarezerwował w sumie 2,7 mln zł.


Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza jest instytucją współprowadzoną przez samorząd województwa mazowieckiego oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Mieści się na Rynku Starego Miasta w Warszawie. To tu znajdują się pamiątki związane z literaturą polską, jej twórcami, a także szeroko pojętym życiem literackim w Polsce – rękopisy, książki, dzieła sztuki, dokumentacja fotograficzna i dźwiękowa. Wystawy adresowane są przede wszystkim do młodzieży szkolnej i miłośników literatury. Ze względu na ograniczoną przestrzeń muzeum potrzebuje rozbudowy.

 

Serdecznie zapraszamy,