W maju ukaże się raport podsumowujący ruch turystyki biznesowej w Gdańsku i Regionie w 2013 roku, ale już dziś zachęcamy pomorskie obiekty do wzięcia udziału w tegorocznej edycji badań i obejrzenia nowego spotu promocyjnego!

 

  Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=xfNdQNeyLLA

Gdańsk Convention Bureau GOT prowadzi badania ruchu turystyki biznesowej w Gdańsku i Regionie od 2009 roku. Co roku zespół zwraca się do hoteli, centrów konferencyjnych, obiektów sportowych, kulturalnych, uczelni wyższych o wypełnienie ankiety statystycznej, w której prosi o informacje dotyczące zorganizowanych wydarzeń biznesowych (konferencji, targów, szkoleń itp.).

Zebrane dane są co roku publikowane w formie raportu statystycznego dostępnego w wersji online na stronie www.gdanskconvention.pl oraz w wersji drukowanej. Dokument, opracowywany we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim jest jedynym tego typu dokumentem, tak szczegółowo charakteryzującym turystykę biznesową w Gdańsku i Regionie.

Badania statystyczne są niezwykle ważnym źródłem wiedzy o danym regionie, pozwalają przewidywać trendy, budować strategię działania, ale też umożliwiają ocenę efektów podejmowanych działań. W przypadku przemysłu spotkań statystyki pełnią też inną, istotną funkcję. Na ich podstawie bowiem tworzy się rankingi – krajowe oraz zagraniczne. Pozycja danego miasta w rankingu może (i bardzo często ma) znaczenia przy wyborze danej destynacji jako miejsca organizacji konferencji itd.

Zachęcamy pomorskie obiekty do zaangażowania się również  w tegoroczną edycję badań. W 2013 roku 60 obiektów konferencyjnych z Gdańska i Regionu przekazało informację o ponad 7 000 spotkań biznesowych!