Ryanair, dziś (15 kwietnia) z zadowoleniem przyjął publikację 10 zaleceń grupy “European Commission Wise Persons” na temat reformy kontroli ruchu lotniczego. Inicjatywa ma na celu ograniczenie opóźnień lotów poprzez przyjęcie kontroli ruchu przez Eurocontrol, a także wdrożenie umów z kontrolerami ruchu lotniczego w poszczególnych krajach.

Ryanair wspiera także inne zalecenia Grupy „European Comission Wise Persons” jak wdrożenie cyfrowej europejskiej przestrzeni powietrznej w oparciu o uzgodnioną mapę drogową, która zapewni elastyczność oraz ustanowienie niezależnego i kompetentnego organu regulacyjnego na szczeblu europejskim.

 

W 2018 roku opóźnienia w kontroli ruchu lotniczego (ATC) wyniosły 19,1 mln minut (+ 105% w stosunku do 2017 r.), z czego 60% spowodowane było niedoborami kadrowymi wśród kontrolerów ruchu, a 15 % strajkami. Eurocontrol szacuje, że w 2019 roku liczba opóźnień może wzrosnąć dwukrotnie tj. do 38 mln minut, jeśli nie podjęte zostaną odpowiednie działania. Zalecenia Eurocontrol dają nadzieję na zakończenie chaosu w opóźnieniach ATC w Europie.

 

Ryanair wzywa Komisję Europejską i rządy krajów człoknkowskich do szybkiego zatwierdzenia nowych przepisów w celu wdrożenia opublikowanych dzisiaj zaleceń.

 

Jednolity rynek w lotnictwie jest najlepszą rzeczą, jaką UE zrobiła dla swoich obywateli. Teraz niezbędne jest działanie w zakresie kontroli ruchu lotniczego (ATC). Linie lotnicze robią wszystko, co w ich mocy, aby chronić swoich pasażerów przed kolejnym rokiem rekordowych opóźnień i odwołań z powodu kryzysu wśród kontrolerów ruchu lotniczego w Europie.

 

Peter Bellew, Chief Operations Officer Ryanaira powiedział:  

“Oczekujemy, że Komisja Europejska juak najszybciej wdroży zalecenia grupy “European Comission Wise Persons”. W kontroli ruchu lotniczego (ATC) panuje kryzys. W pierwszym kwartale 2019 roku liczba opóźnień wzosła o 30%. Obecny system kontroli ruchu lotniczego nie działa. Europa musi przejąć rzeczywistą kontrolę nad swoją przestrzenią powietrzną, podzieloną obecnie na granice państwowe. Nadszedł czas na zakończenie kryzysu w ATC.”