Czy hasło „Rzeszów – Stolica Innowacji” się sprawdziło? Przeanalizuje to wyłoniona w przetargu firma, potem wyciągnie wnioski i wymyśli aktualizację strategii marki na lata 2014-2020. Miasto już ogłosiło przetarg – czytamy w „Gazecie Wyborczej Rzeszów” oraz na oficjalnej stronie Rzeszowa.

 

Strategia z hasłem „Rzeszów – Stolica Innowacji” była realizowana w latach 2009-2013, ale jak czytamy w dzienniku, na tym wcale nie koniec. Powstanie jej aktualizacja, dokument zostanie przygotowany przez firmę zewnętrzną wybraną w przetargu, który już został ogłoszony.

Czego oczekuje miasto? W pierwszym etapie twórcy aktualizacji strategii dokonają gruntownej analizy aktualnego i oczekiwanego stanu marki, która ma wynikać z badań opinii publicznej, prowadzonych m.in. wśród mieszkańców, turystów, rzeszowskich przedsiębiorców, przedsiębiorców działających na terenach uznanych za konkurencyjne dla miasta. Badania efektów dotychczasowej strategii marki Rzeszowa mają też być prowadzone na ogólnokrajowej próbie dorosłych w różnych miastach Polski (w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie, Trójmieście, Białymstoku, Kielcach, Olsztynie, Katowicach) i na terenie Podkarpacia (w Sanoku, Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Mielcu).

W drugim etapie twórcy aktualizacji strategii opracują wizję marki, zaktualizują też założenia „Systemu Identyfikacji Wizualnej marki Rzeszowa”. W kolejnym – zajmą się aktualizacją programu promocji. Zaczną również od analizy materiałów promocyjnych i wizerunkowych miasta z lat 2009-2013, a potem m.in. stworzą zarys kampanii promocyjnej – informuje gazeta. Dowiadujemy się z niej również, że wizerunek miasta ma być tworzony w oparciu o promocję gospodarczą, czyli udziale w lokalnych oraz międzynarodowych targach i konferencjach, promocji potencjału naukowego miasta, wydarzeń kulturalnych, sportu i turystyki. Ma zostać także przygotowana nowa linia gadżetów promocyjnych.

Pieniądze na aktualizację strategii marki Rzeszowa pochodzić będą z UE, z projektu: „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych”, który jest częścią Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Głównym kryterium jest cena (80 proc.), ale liczy się też skrócenie terminu wykonania (20 proc.).