Komisja Infrastruktury przyjęła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2959) i zaakceptowała jednolity tekst projektu ustawy.

Zakłada on m.in. zmiany w ustawie o usługach turystycznych polegające na zwiększeniu kompetencji kontrolnych urzędów marszałkowskich w zakresie przestrzegania praw pasażerów niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej oraz nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie tych przepisów. Proponowane zmiany stanowią uszczegółowienie implementacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 181/2011. W posiedzeniach podkomisji nadzwyczajnej i Komisji Infrastruktury uczestniczyli reprezentujący PIT Sekretarz Generalny Tomasz Rosset i Sebastian Nasiłowski.

 

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl