Piotr Bernardyn od ponad 10 lat mieszka w Tokio, był naocznym świadkiem wydarzeń z marca 2011 roku oraz ich następstw. Swoje doświadczenie opisał w książce „Słońce jeszcze nie wzeszło. Tsunami. Fukushima”.

Dzięki autorowi mamy niepowtarzalną okazję spojrzeć na ostatnią z japońskich katastrof oczami samych mieszkańców. Czy przyzwyczaili się już do nieszczęść, jakie od niepamiętnych czasów szykuje dla nich natura? Jak sobie z nimi radzą? Dlaczego Japonia postawiła znak zapytania nad przyszłością energii jądrowej?

Autor bardzo rzetelnie relacjonuje jak wyglądała sytuacja w Japonii kilka godzin…dni..tygodni po katastrofie – przebieg ewakuacji mieszkańców, postawę władz kraju, zachowanie społeczeństwa. Wiele miejsca poświęca również samemu zagadnieniu energetyki jądrowej oraz jej przyszłości w Japonii. „Jestem dziś przeciwnikiem elektrowni atomowych. Nie zawsze tak było.” – pisze Piotr Bernardyn w jednym z rozdziałów – „Fukushima zasiała jednak wątpliwości, które z czasem rosły. Najpierw wiedziałem już, że Japonia powinna zrezygnować z energetyki jądrowej, wreszcie znalazłem się całkowicie po stronie jej przeciwników. (…) od pewnego czasu stało się to oczywiste”. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Bezdroża.

Najbliższe spotkania z autorem odbędą się :

5 lutego – Warszawa, Południk Zero, godz. 18.00

18 lutego – Łódź, Uniwersytet Łódzki, Wydział Stosunków Międzynarodowych

19 lutego – Poznań

25 lutego – Kraków, Muzeum Manggha, godz. 18.00

Link do książki: http://bezdroza.pl/ksiazki/slonce-jeszcze-nie-wzeszlo-tsunami-fukushima-piotr-bernardyn,beslon.htm