Projekt Slow Road po raz kolejny zachęca do ucieczki od zgiełku miasta i zjechania z utartych szlaków w poszukiwaniu miejsc, w których czas płynie wolnej. Do tegorocznej edycji przedsięwzięcia zostały zaproszone wszystkie urzędy marszałkowskie. Władze Mazowsza jako pierwsze zdecydowały się na dołączenie do inicjatywy i dostrzegły jej potencjał dla rozwoju i promocji regionu w duchu idei „slow life”. Efektem współpracy jest powstanie 3 najpiękniejszych tras Mazowsza, prowadzących do 36 najciekawszych punktów slow.

Zgodnie z ideą slow road jazda samochodem to coś więcej niż przemieszczanie się z punktu do punktu. Najważniejsza jest przyjemność płynąca z podróżowania autem. Jak wynika z danych Google Trends, idea slow zyskuje coraz większe grono zwolenników w całej Polsce. Województwo mazowieckie znalazło się na drugim miejscu w kwestii zainteresowania mieszkańców poszukiwaniem sposobów na zwolnienie szybkiego tempa życia. O coraz większej popularności koncepcji „slow life” świadczą także liczne wydarzenia oraz targi z dziedziny mody, kultury i kuchni, które na stałe zagościły na mapie imprez organizowanych na Mazowszu.

Projekt Slow Road wpisuje się także w wiele zadań wynikających z zapisów „Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030 Innowacyjne Mazowsze” (pkt. I) oraz „Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014–2020” (pkt. II). Przedsięwzięcie stanowi wsparcie w realizacji głównych celów obu dokumentów, wśród których znalazły się rozwój wszystkich obszarów regionu Mazowsza oraz ożywienie turystyki wewnątrzregionalnej mówi Izabela Stelmańska, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

 

Co więcej inicjatywa Slow Road w swoich założeniach ma również stanowić odpowiedź na takie problemy regionu jak:

  • brak gotowości przedsiębiorców do tworzenia sieci i klastrów” – poprzez ich aktywizację w ramach budowania społeczności i wytwarzania sieci wzajemnych kontaktów
  • „sezonowość w turystyce” – poprzez polecanie wyselekcjonowanych miejsc Slow Road poza sezonem, za pośrednictwem posiadanych kanałów komunikacji i narzędzi promocji

Program Slow Road to niekonwencjonalny sposób na promocję Mazowsza. W ramach inicjatywy chcielibyśmy zaprezentować miejsca nieznane i urokliwe, które są ulokowane poza terenami aglomeracji warszawskiej. Tym samym zachęcić do skosztowania regionalnych produktów czy wzbudzić zainteresowanie kultywowanymi na naszych terenach tradycjami. Wierzymy, że takie podejście zachęci do odwiedzenia naszego regionu nie tylko jego mieszkańców, ale także turystów z całej Polskimówi Tomasz Nagot, dyrektor marketingu Mazda Polska.

SLOW LIFE to idea dotycząca stylu życia – polega głównie na zwolnieniu zbyt szybkiego tempa, wzbogacaniu swojego życia duchowego o nowe doświadczenia, zauważania rzeczy nieoczywistych i oryginalnych. Idea ta w sposób naturalny zaczęła przenikać do turystyki. Popularyzacja idei slow life w turystyce jest szansą na skuteczną promocję regionów, szczególnie miejsc nieszablonowych, w których można zwolnić i zbliżyć się do tradycji danego regionu. Projekt ma również na celu rozwijanie społeczności gospodarzy miejsc slow oraz aktywizację branży turystycznej w okresach pozasezonowych.

Do współpracy przy tym projekcie zaproszono Konsorcjum Eskadra – Mazda Motor Logistics Europe, który już od 2015 r. realizuje projekt PIĘKNE DROGI, który w 2016 r. przyjął nazwę SLOW ROAD. Owocem tej współpracy jest produkt SLOW ROAD – MAZOVIA EDITION, zawierający trzy wyjątkowe trasy po województwie mazowieckim. Pomysłodawcy projektu stworzyli mapę niepowtarzalnych miejsc typu SLOW, takich jak pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne czy restauracje, będące zbiorem gotowych inspiracji dla turystów.

Głównym celem akcji Slow Road jest promocja podróżowania w stylu slow – jak najczęstszego uciekania z miasta, delektowania się regionalnymi produktami, poznawania lokalnych tradycji, relaksu z dala od wielkomiejskiego hałasu. Przedsięwzięcie łączy magiczne miejsca z najpiękniejszymi drogami w Polsce, aby w efekcie stworzyć ogólnopolską mapę umożliwiającą zaplanowanie podróży w stylu slow.

Mapę magicznych miejsc można znaleźć na stronie www.slowroad.pl lub na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/ProjektSlowRoad.