Światowej klasy specjaliści od zarządzania pokierują procesem przekształcania modelu biznesowego spółki, skupiając się na strategiach reagowania na konsumeryzację i globalizację sektora turystyki biznesowej.

Spółka planuje przeznaczyć 900 mln USD na inwestycje. Potężny zastrzyk kapitałowy pójdzie na rozwiązania techniczne, pozyskiwanie danych i informacji, rozwój działalności na świecie oraz nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami.

Jakiś czas temu spółka American Express (Spółka) ogłosiła utworzenie spółki joint venture w ramach oddziału Global Business Travel (GBT). Dziś podano informacje na temat nowych członków jej kierownictwa. Poza dotychczasowymi nominacjami – Grega O’Hary na stanowisko prezesa zarządu i Billa Glenna na stanowisko prezesa i dyrektora generalnego – spółka wyznaczyła Pata Bourke’a na dyrektora ds. administracji, Normę Corio na dyrektor ds. finansowych i JoAnne Kruse na dyrektor ds. kadr.

„Z niekrytą przyjemnością witamy Pata, Normę i JoAnne, którzy dołączają do naszych szeregów w bardzo interesującym okresie przekształceń, jakie przechodzi nasza spółka – mówił Bill Glenn. – Wspólnie z obecnym zespołem światowej klasy specjalistów od zarządzania, odegrają oni kluczową rolę w realizacji planów podwyższenia jakości usług i współpracy z naszymi partnerami. Bogata tradycja marki, międzynarodowa sieć i silny potencjał, które na przestrzeni dziesięcioleci nasza firma wypracowała w branży turystycznej, sprawia że GBT jest w niej czołowym graczem. Jest to dla nas przywilej, ale i jednocześnie odpowiedzialność, do której podchodzimy bardzo poważnie. Nasza branża, tak jak ma to miejsce z innymi, musi ewoluować, by nadążyć za postępującą konsumeryzacją i globalizacją współczesnego handlu. Niezależnie od tego, czy chodzi o funkcjonalności mobilne, dynamiczne aplikacje, czy też po prostu szybsze metody zawierania transakcji, spółka Express Global Business Travel posiada możliwości pozwalające jej wprowadzać kolejne innowacje i zmieniać sposób funkcjonowania turystyki biznesowej”.

„Dzięki utworzeniu spółki joint venture i otrzymaniu zastrzyku kapitałowego od naszych inwestorów w postaci 900 mln USD dysponujemy teraz środkami, które wystarczą nam nie tylko na wybicie się ponad rynkową przeciętność, ale wyznaczanie całkiem nowych standardów. GBT stawia na technikę, inwestując w nowe rozwiązania, gromadząc doświadczenie i tworząc innowacje, a wszystko to by sprostać potrzebom podróżujących i dać organizatorom podróży i spotkań biznesowych większą kontrolę i przejrzystość. Dodatkową korzyścią dla naszych klientów i współpracowników będzie ogromna baza danych, jaką dysponujemy. Dzięki coraz większemu zasięgowi naszej spółki na świecie i rosnącym potencjale zapewnimy klientom usługi łączące światowy standard ze znajomością lokalnych uwarunkowań. Mówiąc krótko, posiadamy przepis na sukces, jakiego nie ma nikt”.

Życiorysy członków kierownictwa

Greg O’Hara – przewodniczący zarządu – jest specjalistą od inwestycji z bogatym bagażem doświadczeń w branży turystycznej. Jest założycielem, obecnym prezesem i dyrektorem generalnym spółki Certares. Zasiada również w zarządzie grupy Travel Leaders, a w przeszłości był członkiem zarządu m.in. w takich spółkach jak Carlson Wagonlit Travel, Travelport, Worldspan Technologies. Przed założeniem Certares pełnił funkcję głównego specjalisty ds. inwestycji w grupie Special Investment należącej do JPMorgan Chase, a także piastował stanowisko dyrektora zarządzającego w One Equity Partners. We wcześniejszej fazie kariery zawodowej zajmował również m.in. stanowisko wiceprezesa wykonawczego w dziale planowania i rozwoju firmy spółek Worldspan Technologies i Worldspan, a także starszego wiceprezesa w spółce Sabre, Inc. Posiada dyplom MBA, który zdobył na uczelni Vanderbilt University.

Bill Glenn – prezes i dyrektor generalny – w przeszłości pracował na stanowisku prezesa działu Global Commercial Services (międzynarodowe usługi komercyjne) spółki American Express, gdzie odpowiadał za takie jej oddziały jak Global Corporate Payments (międzynarodowe płatności firmowe) czy Global Business Travel (międzynarodowa turystyka biznesowa). Do American Express przyszedł w 2002 r., obejmując stanowisko prezesa ds. północnoamerykańskich oddziałów obsługujących podmioty handlowe. W 2007 r. został wyznaczony na prezesa oddziału Global Merchant Services (międzynarodowe usługi dla podmiotów handlowych), przejmując odpowiedzialność za sieć podmiotów handlowych. W ramach sieci miliony podmiotów handlowych na całym świecie, korzystają z karty American Express Card, dokonując transakcji i realizując działania marketingowe. Od 2008 do 2014 r. Bill Glenn pracował w kierownictwie American Express i był członkiem komitetu operacyjnego, którego zadaniem było wyznaczanie kierunku strategii i priorytetów spółki. Do American Express trafił z firmy Pepsi-Cola, gdzie przepracował 12 lat na stanowisku prezesa północnoamerykańskiego działu gastronomii Pepsi-Cola, wiceprezesa operacyjnego Pepsi-Cola ds. automatów z napojami, a także dyrektorem naczelnym mieszczącego się w New Jersey oddziału Pepsi-Cola zajmującego się opakowaniami butelkowymi. Karierę zawodową zaczynał jako przedstawiciel handlowy Procter & Gamble, pełniąc w tej firmie szereg stanowisk kierowniczych w różnych jej oddziałach na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Posiada dyplomy licencjata i magistra, które uzyskał na uczelni Lehigh University.

Głównym zadaniem Pata Bourke’a – dyrektora ds. administracyjnych – jest centralizacja kluczowych procesów organizacyjnych i zapewnienie płynnego zrealizowania umów o obsłudze w okresie przejściowym (ang. Transitional Service Agreements) zawartych pomiędzy GBT i American Express. Na stanowisko to wnosi bogaty bagaż doświadczeń z branży turystycznej, które zdobył podczas pracy w czołowych firmach ją reprezentujących, czyli Worldspan i Travelport, a także 25 lat doświadczenia operacyjno-sprzedażowego w firmach zajmujących się nowoczesną techniką. Ostatnio pełnił funkcję wspólnika w funduszu private equity Blackstone, gdzie odpowiadał za strategię techniczną oraz pozyskiwanie materiałów dla spółek-klientów i doradzanie nowo pozyskanym klientom w projektach wydzielania części przedsiębiorstwa. W Perot Systems Bourke wchodził w skład zespołu, który od podstaw rozbudował firmę na globalnego usługodawcę w dziedzinie techniki. Karierę zawodową zaczynał w Electronic Data Systems na stanowisku inżyniera systemów komputerowych. Posiada dyplom inżyniera zarządzania przemysłem, który zdobył na uczelni Arkansas State University.

Zadaniem Normy Corio – dyrektor ds. finansowych – jest ogólne zarządzanie finansami spółki, a także kwestiami sprawozdawczości i przejrzystości finansowej. Ponadto odpowiada ona za zadania z zakresu controllingu, rozliczeń z urzędem skarbowym, rozliczeń podatkowych i planowania długoterminowego. Ostatnio zajmowała stanowisko współprzewodniczącej i dyrektora zarządzającego Miller Buckfire, czołowej firmy zajmującej się restrukturyzacjami, a także świadczeniem doradztwa finansowego podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji. Przed przejściem do Miller Buckfire, Corio spędziła 30 lat w JPMorgan Chase & Co, gdzie ostatnio zajmowała stanowisko kierownika grupy ds. inwestycji specjalnych, która inwestuje w spółki znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. W sierpniu 2008 r. Corio została wyznaczona na skarbnika JPMorgan Chase, a jej zadaniem było bezpośrednie zarządzanie wartym 2,3 bld USD kapitałem firmy, jej bilansem, międzynarodowym finansowaniem i płynnością, usługami ubezpieczeniowymi i relacjami z agencjami ratingowymi. Jeszcze wcześniej piastowała stanowisko kierownika ds. restrukturyzacji w dziale bankowości inwestycyjnej JPMorgan Chase & Co. Ponadto pracowała na różnych stanowiskach związanych z finansami i kredytami firmowymi, relacjami z inwestorami, a także zarządzaniem kredytami i ryzykiem. Norma Corio posiada dyplom MBA z bankowości i finansów, który zdobyła na uczelni Pace University, a także licencjat z ekonomii, który uzyskała na uczelni LeMoyne College.

JoAnne Kruse – dyrektor ds. kard – realizuje wszelkie zadania związane z kadrami w firmie, a także odpowiada za rozwijanie i pozyskiwanie międzynarodowej bazy pracowników spółki w celu rozszerzania jej działalności. Przed przyjściem do American Express założyła jako wspólnik firmę konsultingową z branży HR – Human Capital Partners – która świadczyła usługi dla firm w zakresie rozwoju talentów, nagradzania pracowników, a także restrukturyzacji organizacyjno-systemowej w ramach projektów przejmowania i integracji spółek. Przed założeniem HCPartners, Kruse pełniła funkcję wiceprezes wykonawczej ds. kadr w Travelport LTD, gdzie odpowiadała za zarządzanie międzynarodowymi zasobami kadrowymi w zakresie nagród pracowniczych, talentów, zatrudniania, obiektów, odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, a także komunikacji wewnętrznej. Ponadto w dziale dystrybucji usług turystycznych firmy Cendant, poprzedniczki Travelport, zajmowała stanowisko wiceprezes wykonawczej. JoAnne Kruse posiada dyplom inżyniera relacji przemysłowo-pracowniczych, który zdobyła na uczelni Cornell University, a także dyplom magistra psychologii uzyskany na Columbia University.

American Express Global Business Travel

Działająca na styku branży handlowej i turystycznej firma American Express Global Business Travel oferuje swoim klientom kompleksową sieć obsługi, niezawodność usług i dogłębną wiedzę na temat ich potrzeb, dzięki czemu mogą oni kształtować swój rozwój zarówno w aspekcie osobistym, jak i biznesowym. American Express Global Business Travel świadczy najwyższej klasy usługi z zakresu turystyki biznesowej, zintegrowanego doradztwa, badań autorskich oraz kompleksowej obsługi spotkań i wydarzeń. Korzystając z innowacyjnej oferty GBT, klienci mogą optymalizować swoje zyski z inwestycji, jaką są koszty podróży na spotkania i wydarzenia biznesowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.amexglobalbusinesstravel.com.

American Express Global Business Travel wchodzi w skład jednej z największych na świecie sieci biur podróży i posiada placówki w ponad 140 państwach na całym świecie.