W tegorocznej edycji Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2016, które odbędą się w Poznaniu od 12 do 14 lutego 2016 r., weźmie udział osiem muzeów – instytucji kultury samorządu Województwa Wielkopolskiego. Z ich ofertą turystyczną i edukacyjną będzie można zapoznać się na stoisku Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Tegoroczna ekspozycja targowa WOT będzie poświęcona 1050. rocznicy chrztu Polski oraz Szlakowi Piastowskiemu. 

W związku z tym warto zwrócić szczególną uwag ę na trzy z ośmiu prezentujących się muzeów: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

W Tour Salon 2016 wezmą udział:

– Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (www.mppp.pl)

– Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (www.muzeumwkaliszu.pl)

– Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (www.lednicamuzeum.pl)

– Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy (www.dobrzyca-muzeum.pl)

– Muzeum Okręgowe w Lesznie (www.muzeum.leszno.pl)

– Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (www.muzeum.pila.pl)

– Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (www.muzeum-szreniawa.pl)

– Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (www.zabikowo.eu)