W Pałacu Herbsta w Łodzi odbyło się spotkanie z klientami biznesowymi zorganizowane przez BNP Paribas z udziałem Prezesa Zarządu Banku Fredericka Amoudru.

W spotkaniu uczestniczyli Prezes PIT Paweł Niewiadomski, Skarbnik Jolanta Kondys-Sikora oraz Sekretarz Generalny Tomasz Rosset. Kuluarowe rozmowy dotyczyły aktualizacji oferty Banku z uwzględnieniem dodatkowych produktów.

Nadawcą maila jest:
Polska Izba Turystyki, ul. Krakowskie Przedmieście 64/7, 00-322 Warszawa, tel./fax: 22 8265536
e-mail: //poczta.home.pl/mail/write?to=biuro@pit.org.pl„>biuro@pit.org.pl, www.pit.org.pl